HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 923.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

I
l
l
l
2 l
,,Autrefois, en 1911, un autre plan, dressé par le général Michel,
avait admis l'hypothèse d’une manoeuvre enveloppante ennemie E
à beaucoup plus grand rayon. Notre état~major a répugne à l
persister dans une supposition qui presumait une aussi audacieuse ;
violation du droit des gens. Honnête, trop honnête erreur."
Zooals men ziet verschillen de ontkenners van de verwachting 1
van een wijde omtrekkende beweging onderling in hun uitingen.
Generaal Huguet gaat zelfs wel wat heel ver, want uit de pu~
blicaties van den Franschen Staf blijkt duidelijk, dat door den Staf
een schending der Belgische neutraliteit als vaststaand werd aan~ _
genomen. De Staf verklaart slechts den omvang niet gekend te j
hebben.
Het lijkt echter geheel onwaarschijnlijk, dat de Fransche Staf
blijkens het plan~Michel in 1911 wel het plan~Schlie1fen gekend i
zou hebben, maar dat die kennis verloren zou zijn gegaan in de
volgende jaren.
Bovendien, Wilson moet zich in zijn dagboek vergist hebben,
want Churchill verklaart in zijn gedenkschriften op pag. 265 tot
tweemaal zoo pertinent mogelijk, dat de Engelsche Staf sinds 1911
geloofde aan een groote omtrekkende beweging.
,,Fr0m the very earliest days it was clear that the views which ,
the British General Staff had consistently held since 1911 of a l
great German turning movement through Belgium probably on both
sides of the Belgian Meuse were correct." |
,,1 (Churchill) was firmly persuaded, in common with the British i
General Staf that the main German encircling movement would {
take place through Belgium and would comprise considerable
forces west of the Belgian Meuse."
Nu zegt Churchill op dezelfde bladzijde, dat de Franschen
,,were in an obstinatie disbelief that the French left would be
turned by a German movement west of the Meuse through Bel-
gium. ~ ·
De Engelsche Staf geloofde dus wel in die groote omtrekkende l
beweging en de man van de inlichtingen in dien Staf was Wilson,
die sedert 1910 volgens zijn eigen en volgens alle Fransche be~
richten in permanent contact was met den Franschen Staf;
die door dien Staf buitengewoon gewaardeerd werd. Het is
onaannemelijk, dat Wilson, wiens inlichtingen ook volgens de
Franschen vollediger waren dan de Fransche, aan zijn bondge­
nooten zijn kennis van zulk een overheerschend belang zou heb~ ij
ben onthouden. {
Den 18en Augustus 1914 schrijft Wilson aan zijn vrouw (dit 1
komt niet in het dagboek voor): ,,The Germans appear to be _
massing more and more troops up on the north side (of the Meuse),
so after all, our prophecies look as though they were going to l
come out." i
l
n
«