HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 429.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

In Mei 1928 zijn van denzelfden schrijver nog
bij de N. V. N0ord·Nederlandsche Boelïhandel
te Leeuwarden verschenen:
1. Was het verworpen Neder:
landschdöelgisch Verdrag een
product van Eranschen invloed?
2. De militaire positie van België.
In Juni 1Q2ö:
5. Duitsche stroomingen en het
verworpen Neder1andsch=Be1=
gisch Verdrag.
Prijs van e1K f 0.50.
In Januari 1929:
4. De verhouding van België tot
Engeland en 1ï"ranKrijK vóór
den oorlog.
Prijs f 1.-.