HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 931.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

1O
French armies will have been driven from the lines of the Meuse
and will be falling back on Paris and the south."
,,France will not be strong enough to invade Germany. Her
only chance is to conquer Germany in France."
,,The German armies in advancing through Belgium will be `
relatively weakened by all of any of the following causes/'
Churchill somt dan verschillende redenen voor verzwakking van
de invallers op, hoe meer zij naar voren dringen en zegt dan: j
.By the fortieth day Germany should be extended at full strain
both internally and on her war fronts, and this strain will become li
daily more severe ..... If the French army has not been squan-
dered by precipitate and desperate action, the balance of forces
should be favourable after the fortieth day."
,,Such a policy demands heavy and hard sacrifices from France
..... Whether her rulers could contemplate or her soldiers endure '
this trial may depend upon the military support which Great Bri-
tain can give: and this must be known beforehand so that the
French War-plans can be adjusted accordingly.”
Toen Churchill dit schreef bevond men zich midden in de Agadir~
crisis. Hij verkeerde zeer veel met Wilson, die in deze weken de
belofte van Engelsche hulp namens den Britschen Staf aan den
Franschen had gegeven. Uit Wilson'S dagboek blijkt herhaaldelijk
hoe eensgezind Churchill en hij samenwerkten in deze dagen. De
qualificatie, die Wilson op deze beschouwingen in zijn dagboek
toepast, ,,fantastic and ridiculous", kan niet ernstig gemeend zijn.
Deze uiteenzetting is drie jaar later door de feiten volkomen
gerechtvaardigd.
Maarschalk French schrijft dan ook den 10en September 1914
aan Churchill, nadat hij het stuk had gelezen: ,,Whatawonderful
forecast you made in 1911. It has turned out almost as you said."
(Churchill pag. 280).
Dat Frensch niet van te voren ingewijd was in de plannen
kon niet verwonderen. Hij was een dapper soldaat, maar geen
strateeg, en geen politicus. Generaal Huguet in ,,[/intervention
britannique", oordeelt zeer scherp over zijn karakter- en intellec­­ `A
tueele eigenschappen. _
Van Engelschen kant was waarschijnlijk alleen Churchill volledig j
met de bedoelingen van joffre en Wilson op de hoogte; van den Fran~ ·
schen kant waarschijnlijk alleen de generaals Foch, Berthelot, Huguet j
en Poincaré. ` _
Churchill is zonder twijfel een geniale persoonlijkheid, maar
dat hij, die geen vakman was (al was hij dan enkele jaren offi~
cier geweest), den loop van een grooten oorlog tot in bijzonder-
heden zou kunnen voorspellen, mag men uitgesloten achten.
Hij moet zijn inlichtingen van een ander gekregen hebben en
dat kan geen ander zijn geweest dan Wilson zelf. Wat Churchill
schrijft moet een weloverwogen plan weergeven.