HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 1

JPEG (Deze pagina), 385.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

M Q xäzä, ` 9 »
Icts over dc E1:ar1sch¢E11gc1schc
~:- opcraticplannen van 1914
door Th. van Wcldcrcn Rcmgcrs


_____...........J

N. Y. N00rd•Ncdcr1a11dschè Bockhandcl
Lccuwardcn
9 Mcï 1929
` j