Homeintekenkaart wereldbibliotheekPagina 2

JPEG (Deze pagina), 312.56 KB

TIFF (Deze pagina), 2.42 MB

PDF (Volledig document), 514.48 KB

Voor den Eltden Jaargang, welke l januari 9l6 aan-
vangt, zijn in voorbereiding:
ln de Nederlandsche Bibliotheek:
Twee geheel nieuwe oorspronkelü/cc romans:
C. J. A. VAN BRUGGEN: Het Verstoorde Mierennest
NICO VAN SUCHTELEN: De Stille Lach
Voorts:
ALBERTINE DE HAAS: Vrouweleven
SAEVIUEL FALKLAND: sproken
MARCELLUS EMANTS: Afgestorven
ANNEE SALOMONS ) Gedichten
RENE DE CLERCQ ’ Een gmmnugkc bundel
FRANCOIS PAUWELS ij
H. L. BERCKENHOFF: Muziek
FRANS BASTIAANSE: Ontwikkelingsgeschiedenis
onzer Nederlandsche Letterkunde
Prof. AUG. VERMEYLEN:
Geschiedenis der Beeldende Kunst
ln de Wereldbibliotheek:
LE SAGE: Gil Blas
DE BALZAC: Vader Goriot
RO USSEAU : Confessions
CARLYLE: Arbeiden en niet vertwijfelen
HENRI BOREL: China
SHAKESPEARE: De Koopman van Venetië
FRIEDRICH HEBBEL: Heracles en Mariamne
Dr. B. G. ESCHER: Algemeene Geologie
Prof. K. KUYPER: De Cultuur van Griekenland
Prijs v. d. Nederl. Bibl. Carton f 5.20 Linnen f 7.50
,, ,, Wereldbibl. ,, flO.-­- ,, fl2.5O