HomeReims, Soissons, Senlis, ArrasPagina 1

JPEG (Deze pagina), 374.40 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 64.56 MB

11 , 1
I La Soc1été des Conferences
V - La Revue Hebdomadaïre J' ”
1 1
1 ’ 1
1
1
LES VILLES MARTYRES ‘
1 1 E?
1 Ranms, Su1ssm1s,$u11l1s,A1·ras 1
á E mn ’
[ M. ANDRE MICHEL
X ` Cwqwnwwnun AU musma nu LOUVRE
: ­ 1
1 1
Luuvam
fm ‘
_ Mgr BALIDRILLART
I nauwmun ms L’ms1‘1·1·u·1· cATH0L1QU1ï: rm PARIS
Pmx: 25 cE1x1T11v1Es
·_~·‘ I
;PLON­NOURRIT et CW, 8, rue Garancière ­ PARIS
1 9 :1 5 `
E