HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 5

JPEG (Deze pagina), 450.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

>‘rj ‘ "‘*I` r Y · .
4
I I
N 0. I Naam : i Gedagteekend : { Onderwerp. ( bldz.
1

9 Mr. Page aan 22 Oct., 1915 Overhandigt depêche van den
Sir E. Grey. Amerikaanschen Minister te ‘
Brussel, waaraan als bijlage
toegevoegd een verslag van
het laatste onderhoud van
Miss Oavell met den Engel-
schen geestelijke Mr. Gahan 23
10 ,, ,, 22 Oct., 1915 Overhandigt een depêche van
den Amerikaanschen Minis­
· ter te Brussel, met betrek-
{ king tot Miss Cavell’s ter-
l aardebestelling . . . . .. 25