HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 2

JPEG (Deze pagina), 485.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

ï_,ï;ï`" ` 'V"”`"”"°"""' P Y` Y` Y " ' ` ’ " ' · " ’ ‘ ’ ’ " ’" ’
-
Officieele Publicatie der Engelsche Regeering ` *
g r van de door haar A
I Met "den Gezaut cler Vereenigde Staten
J in zake de P
Terechtstelling van lVlissCavell' ‘
1 te Brussel ï
l
GEVOERDE CORRESPONDENTIE. ä
gl

(Aang het Engelsche Parlement op Last van Ziine Maiesteit voorgelegd, P
_ October, 1915.)
äi
, lg
l

1
THOMAS NELSON & SONS,
35 and 36, Patcmostcr Row, London, E.C,
E1>1xBUR0H, NEW Yomc, Parus, ‘.