HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 3

JPEG (Deze pagina), 459.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

M`””"4~wW“W”mN ‘7WM“§~W»à‘NwwwW N?
ça
{
f
N". GROEN VAN PRINSTENNNS M

N KARAKTERSTUDIE
’ aa
X VAN
N
M". KEUCHENIUS,
AAN DE FEITEN EN Um HISTORIE
F GE'1‘0ETs'1‘, _ `_-§ï«"" N
a A_Xï,`*·.,
N;. $?`“
'°ü
Q DOOR
# !N
N Iz. J. LI0lT,
i Hnnl<l-H<=«lnc·te=u1· van hc! Imgldad van Zuidhollnnd cn 'sGrnvm1hag·s·. ‘
N, ­­/5;*2-@j_Q§)~E.C­­ _ _ 1
Ni
` 1S GRAYENINAGE, al
fr H. C. SUSAN C.H.z00N.
[ 1 s 6 sa. N