HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 1

JPEG (Deze pagina), 523.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

AV J? j 4, \‘
W
ig; vä X
N A
{Jï N'. GROEN VAN PRINSTEHNRS A r
A 3
N ll · fr.
N KARAKTERSTUDIW N
. N 79
M". KEUEHENNENS,
E N
N AAN mz mmm EN DE HISTORIE E
N <;Ew0E1‘s'1‘ , N
, H
A N
N {N DOOR {E
N
ä N N
A A. rz. .1. Lrmv, gz l
V {F ll00[d­Hmact<·u1‘ van hat Dag·h'ml van Zuidhollaud cu 's Ul'{l'C'lll(l;¢’.
A L, Igl J
s A
i ä
N] (T; ’S GRAVENHAGE , 5 _
A çk H. C. SUSAN C.H.z00N. N
1 8 6 9. N
F {
rb .~« N9" $,