HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 28

JPEG (Deze pagina), 555.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

S l
ël '
il
­ l
22
jl; Helpers in een vijandelijk kamp, volijverig afbrekend, wat zij ij
geroepen zijn op te bouwen, wat wil men meer ‘?
Deïliberale partij, genoodzaakt front te maken, naar rechts en
ii naar links, - Wie bexvondert niet een beleid, waarvan dit het E
[ rechtstreeks te voorziene gevolg is. j
Toen v. Bnrmmenn aarzelde een ambt te aanvaarden, omdat ,
hij de bekrvaarnlreid er toe zich niet toekende, zeide zgn groot- C
moeder: ben je mal jongen, je weet niet, met hoe weinig wijsheid
de wereld geregeerd wordt. `r
l Men zou het Presidium van den Bond dergelijke grootmoeder
hebben toegexvenscht, indien het niet blijk gegeven had het buiten
p haar te kunnen stellen.
{ Middelerxvijl, denken Wij aan het Woord van JEAN PAUL: ,,Es
i giebt keine Thorheit so gross, oder es liisst sich eine nützliche
Seite ihr abgexvinnen".
Passen wij die les toe, dan heeft de: ,,absolute neutraliteit"
r althans óerie verdienste.
l Voor zoover op dit punt de liberale partij mocht zijn inge-
t dornrneld, blaast de aangeheven strijdkreet, voor haar, reveille.
Ik hoop van ganscher harte, dat geen enkele der schakeeringen
Q dier partij, op dit appel, ontbreken rnoge.
l
I
F
[
j =
l
l
l
r
l i
E