HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 9

JPEG (Deze pagina), 762.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

· ri
7 .
· Duitschland in Roemenie buitgemaakt. Maar het is de
A vraag niet, of de blokkade voor Duitsehland een voor-
deel of een nadeel is, wanneer het geldt de N. O. T.
te beoordeelen. Men heeft hier immers de N. O.T.
niet opgericht, omdat men wilde medehelpen om Duitsch-
land te blokkeeren, maar om zelf niet in de blokkade
betrokken te worden. Alleen het belang van onze aan-
voeren, niet dat van Duitschland, heeft bij die oprichting
gewogen?
,,Goed en wel,” antwoordde ik, ,,maar koopman A.
, geeft dat toch feitelijk ook toe, waar hij zegt: Het zijn
Nederlanders geweest, die de N. O. T. ter wille van
Nederlandsche levensbelangen hebben opgericht."
. ,,jawel," antwoordde mijn vriend, ,,maar toch kijkt
X A. veel meer naar Duitschland dan naar ons. Zelfs aan
die mededeeling omtrent de oprichting der N. O. T. kon
hij niet nalaten de onjuistheid vast te knoopen, dat de `
Engelsche Regeering wel zou hebben ingezien, dat de
N. O. T. indirect aan Duitschland ten goede zou komen,
en dat hare oprichting dus eerst zou zijn geweest tegen
den wensch der Engelsche Regeering, die alleen in het
j compromis zou hebben toegestemd. omdat zij ook niet
met Holland wilde breken. Daar is niets van aan. Weet
. gij, hoe de geschiedenis is geweest van de oprichting
der N. O. T. ? Het zou mij natuurlijk te ver voeren, alle
bijzonderheden mede te deelen, die ik daarover weet,
T •maar in hoofdzaak komt zij hierop neer: Zoodra de
oorlog uitbrak, hield Engeland onze schepen aan; het
A verlangde dat de Regeering garandeerde. dat de aan
, _ boord zijnde goederen, die op de contrabandelijst stonden, `
niet naar Duitschland zouden worden uitgevoerd. De
A Regeering weigerde zoodanige garantiesite geven:
1. omdat zij van oordeel was, dat de bedoelde
goederen, tenzij te hunnen aanzien het bewijs