HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 39

JPEG (Deze pagina), 496.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

!

sv
V van de N. G. T.". En met die conclusie meen ik van de
N. O. T. brieven te kunnen afstappen.
Wilt gij mijn epistel als bijlage tot de gesprekken
pLll)llC€(‘Z1'€D, gêl g€l”.lS/C Uw gäïlg, lT1Et2ll‘ Cl€1”1l{ €l” 32111 de
onderteekening te schrappen. Het gaat hier om argu-
§ Hlêlllïêll, niet Om p€l”SOH€1l, Gl] 212111 Cl€l’1 l€Z€I` Zêll wel
E blijken, uit hetgeen ik heb medegedeeld, dat het geen
_ praatje is, wanneer gij op een of andere manier, bijv. in
i een korte inleiding tot het vlugschrift, doet uitkomen,
, dat aan mijn oordeel over deze dingen wel eenige waarde
l valt te hechten, omdat ik inderdaad daarvan vrij aardig
E " op de hoogte ben.
Q Met vriendschappelijke groeten,
jj SClS gêläïllä
Uw
l
I
l
j
j
l

,4
l
l