HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 36

JPEG (Deze pagina), 800.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

i
34
haar eigen Nederlandsche inspecteurs en accountants j
A voor dit werk gebruikt; de enkele kooplieden in ons
land, die Engelsche agenten in hun boeken laten neuzen, V,
als de margarine-firma VAN DEN B1ïReH’s Ltd., doen dit
zonder de N. O. T. daarin gekend te hebben, maar waar
de N. O. T. zelf optreedt, heeft zij dit systeem nooit
begunstigd of toegelaten.
Uit de lucht gegrepen is de bewering op bladzijde 23 :
. ,,Ook volgens Engelsche opvattingen is de door de
j N. O. T. in het leven geroepen regeling strijdig inet
, neutraliteit? De schrijver komt hier in tegenspraak met [
V zijn eigen aanhaling op bladzijde 11, uit de Engelsche lr
,,ECOl'10ll”llS’C” van 1 April 1916, die over de N. O. T. A
schrijft: ,,Zonder de neutraliteit te schenden kon de
Nederlandsche Regeering niet verbieden, waren, die in
Holland worden ingevoerd, naar Duitschland te expor­
~ teeren, en aldus Duitschland te boycotten. Parizbu/zere
/bersoz/am evenwel zqät 00/komma geïrechizgd zu//ss ¢ed0e1«z."
j Op dezelfde bladzijde beweert de schrijver, dat de
N. O. T. in strijd met de grondslagen, waarop zij berust,
4 de afgifte van goederen aan Nederlandsche firma’s heeft
l geweigerd en den invoer heeft vertraagd, inplaats van
L bevorderd. Ook dit is totaal er naast. Niet de N. O. T.
_ droeg hier de schuld, maar deels de Engelsche Regeering,
g deels de importeurs zelven. VK/vaar dit laatste niet het
j geval was, heeft de N. O. T. steeds geprotesteerd, en vaak
l met goed succes, tegen vertraging in de aflevering der
goederen.
Verder zegt de schrijver: ,,De opvatting in ons land, l
‘ dat de N. O. T. als particulier lichaam onze neutraliteit
i niet in gevaar kan brengen, is een ongelukkig zelfbedrog.
. Geen vreemd volk laat zich door den schijn bedriegen;
dat kan dus geen reden zijn om de N. O. T. in stand j
te houden."
l
l
i
l
E g_ A