HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 34

JPEG (Deze pagina), 755.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

L
ll 32
tegen dc prikkels te slaan, en een eonllict met de Entente
uit te lokken, op grond van praatjes als van een onbekend
,, _ Nederlandsch koopman uit Dusseldorp. Gij kunt echter
5 gerust vertrouwen, dat onze Regeering zoo onverstandig .
i niet zal zijn en het oor niet zal leenen aan ,,Hetzerei"
I van het ,,Toekomst"­kliekje, dat ons met deze publicatie
heeft gezegend. Moge ons land, met en door de N. O. T.
· tot het sluiten van den vrede voor den oorlogsjammer
i bespaard blijven."
jj " ,,Daar zeg ik van hartc amen op," verzekerde ik,
en na mijn vriend dank te hebben gezegd voor zijn
T leerzaam onderhoud, ging ik huiswaarts.
i ii . .. .
E, Hieronder volgt het schrijven, hetwelk ik nog van
mijn vriend mocht ontvangen:
’s­GRAvi;NnAcr, December igró.

i i l Amzbe, i
Mijn compliment voor de keurige wijze, waarop gij
. mijn bedoelingen hebt weergegeven. Ik hoop, dat deze
jj publicatie veel misverstand zal wegnemen, en op enkele ,
T punten eenig nieuw licht zal werpen. Bij het doorbladeren
van het boekje met de N. O. T. brieven stuitte ik echter
j nog op verschillende feitelijke onjuistheden en verkeerde
T redeneeringen, die m. i. ook niet onweerlegd mogen
F blijven. Op alle slakken zout te leggen is mijn bedoeling
niet, maar toch lijkt het mij niet oneigenaardig een paar
van die verkeerde uitlatingen hier even recht te zetten.
Op bladzijde I2 schrijft koopman B. : ,, Ook zou geen
jl Nederlandsch koopman zich aan de N. O. T. bepalingen,
j die zeer lastig zijn, onderworpen hebben, 200 de Zykizczme _
/z0zm’mg dez /Vader/czzz0’sc/20 ]€0g00rz?zg‘0’czz’7zz22z‘ ?ZOOól]Z6l»ê€/QX? j
i

i
i J
i