HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 30

JPEG (Deze pagina), 812.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

l ·
T
Q 28 i Q
den oorlog te verklaren; maar hij beweert, dat door de
verdere ontwikkeling van den oorlog zeer goed de betee­
. kenis kan toenemen van de neutraliteit der kleine staten,
, terwijl de gevaren voor hun ondergang, zoo zij in den
E oorlog medegesleept worden, gelijktijdig afnemen."
L l ,,T)aar komt de aap uit de mouw," lachte mijn vriend;
i ,,deze brave koopman wenscht, dat wij, na eerst tegen- _
j ‘v,; over de Entente ,,·Aap wat heb je mooie jongen" ge- L
i I speeld te hebben, en zooveel mogelijk voor ons land
van de N. O. T. te hebben geprofiteerd, tegen het einde
p i van den oorlog, als de strijdende partijen zijn verzwakt,
1 i op grond van beweerde schending van onze neutraliteit
V door de oprichting van de N. O. T. ~ waartoe nota bene ni
door onze eigen landgenooten het initiatiefis genomen- de
· · lïntente in den rug zullen aanvallen. Ziedaar de verraders-
T rol, welke hij Nederland in dit wereld-conflict toedenkt.
Maar hij vergeet dat de restantjes van de inillioenen-legers,
M die dan nog over zullen zijn als de twee worstelende
partijen elkaar duchtig zullen hebben gehavend, toch
A nog sterk genoeg zullen wezen om ons land een beslis-
lï senden knauw toe te brengen, daargelaten, dat het
zich niet laat aanzien dat de kracht van Engeland ter
p zee dan zou zijn geknot. Afgezien dus van het immo-
i reele, dat in zijn advies steekt, is het practisch een- V
voudig waanzin, en staat het vrijwel gelijk met het aan-
l raden van nationalen zelfmoord. Willeii wij in den kortst i A
T, mogelijken tijd onze Kolonien voorgoed kwijtraken, ’
dan hebben wij dat advies maar te volgen."
jj ,,l/laar steekt er niet iets verstandigs in zijn her-
j haald aandringen toch te zorgen, dat wij ons Duitschland
niet te veel tot kwaad vriend maken, door dat land op `
lj zwart zaad te zetten?", vroeg ik. _
ij ,,l/lijn beste vriend," was het antwoord, ,,dat gaat
allemaal om buiten de N. O. T. De Regeering moet _
l
1