HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 22

JPEG (Deze pagina), 787.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

2.o
geval, als de Geallieerden ons niet direct een ultimatum
hadden gesteld, zouden zij doodkalm al onze schepen V
hebben opgebracht."
, ,,Dat doen zij nu ook al", viel ik in.
i ,, Met Uw verlof, er is dit groote verschil", antwoordde
l mijn vriend, ,,dat thans wel geregeld schepen door Engeland
worden aangehouden, soms gedurende geruimen tijd,
, maar dat de overgroote meerderheid wordt losgelaten
Mw en alleen enkele verdachte ladingen voor het Prijzenhof
i moeten komen. Was de N. O. T. er niet geweest, dan
had Engeland al onze schepen voor het Prijzenhof
l gebracht. Onze Regeering zou geprotesteerd hebben,
V maar die protesten zouden niet hebben gebaat. Wij zouden
l gewoonweg zijn uitgehongerd, en ten slotte moreel ge- -
dwongen zijn den oorlog te aanvaarden aan de zijde der
r Centralen, wanneer de Geallieerden ons al niet eerder
den oorlog hadden verklaard. Dat is de positie. Vergeet
., toch nooit, dat Engeland door zijn heerschappij ter zee
een absoluut ongelimiteerd onderzoekingsrecht van onze
schepen kan uitoefenen, en dat alleen door het bestaan
{ van de N. O. T. de Geallieerden in de uitoefening van
dat recht eenigszins zijn gehandicapt? ` .
l ,,Maar met Zweden, dat geen N. O. T. aanvaardt,
zijn de Geallieerden toch ook niet in oorlog gekomen", _
l wierp ik tegen.
r ,,De gevallen staan niet gelijk", zei mijn vriend.
g ,,Nederland ligt geograĆ¼sch oneindig veel ongunstiger
ten opzichte van de kansen om in het tegenwoordig
Y conflict betrokken te worden; Nederland is veel kleiner
il en ,,last not least": Nederland voert veel meer aan
5 dat aan Duitschland ten goede kan komen. Wij zijn A
2, van oudsher een handelsstaat, en onze Kolonien ver-
schaffen ons tal van producten, die aan Duitschland in
den oorlog uitstekend te stade zouden zijn gekomen,