HomeTwee gesprekken over de N.O.TPagina 20

JPEG (Deze pagina), 666.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 29.76 MB

, TWEEDE GESPREK »
,,N’ij hebben nu nog twee grieven te behandelen",
zette mijn vriend den volgenden avond ons afgebroken _
gesprek voort, ,,die de Dusseldorpsche koopman tegen de ,
N. O. T. aanvoert: zij is in haar wezen geen neutrale
instelling, en zij is voor de Entente een hulpmiddel
j geweest, waardoor zij op den duur meer tegen Duitsch­
land heeft kunnen doorzetten, dan zonder het bestaan
der N. O. T. mogelijk zou zijn geweest.
j Laat ik met het laatste punt beginnen. ln het i
voorbijgaan wijs ik er op, dat hier alweer als eenige
T maatstaf voor de beoordeeling der N. O. T. wordt genomen,
of deze voor Duitschland nadeelig werkt. Maar dat daar-
gelaten heelt onze koopman bij het formuleeren van zijn
i brief een paar woorden vergeten, waardoor de zaak
terstond in een heel ander daglicht zou zijn gekomen.
g Hij had behooren te zeggen: De N. O. T. is voor de
Entente een hulpmiddel geweest, waardoor zij op den l
i. duur, zonder me! ons zh 00r/0g Zr komen, meer tegen i
Duitschland heeft kunnen doorzetten dan zonder het
bestaan van de N. O. T. mogelijk zou zijn geweest".
T ,,Hoe bedoelt ge dat", vroeg ik.
i ,,Het is toch eenvoudig genoeg", antwoordde mijn
j vriend. ,,Meent gij, dat als de N. O. T. hier niet had
lf E