HomeHoe redden wij Europa?Pagina 99

JPEG (Deze pagina), 632.65 KB

TIFF (Deze pagina), 4.70 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

ü x
D I] EEN ECHO VAN MALTHUS. 89 l
V0fCl€r1, ll blokkade en de interventie der Gealliëerden, en wij
in twee ll mogen er aan twijfelen, of de rekening een balans Q
Schuld ten gunste van de Gealliëerden zou vertoonen. Door
eten en lj het najagen van zijn eischen, plaatst het Westersch
ger. l kapitalisme zich in een verhouding van crecliteur,
in het rente-ontvanger en tribuut-nemer tegenover de twee
usland verarmde Republieken van Duitschland en van Rus-
t eisch land. Deze twee honderd millioen menschen zullen
tchtige zich komen te voelen als de wegens schuld tot sla-
volutie l vernij gedoemde onderhoorigen van de vijf en tachtig i
leloos- i millioen inwoners der twee westelijke Cealliëerden.
maat- Als de gelegenheid gunstig is, zullen zij zich aaneen- ;
erken, sluiten en als de gelegenheid gunstig is, zullen zij `
Jsland rebelleeren. Deze vorderingen en aanspraken op
in de _? schulden en indemniteiten liggen als een verschrik-
ou de kelijke lading dynarniet onder de broze internationale
ï¤3€¤ 1 struktuur van Europa. ;
1 en * l
. ~ » r
SME; E Exploitatie. I 4
t van Il De annexatie van waardevol terrein, het heffen l
ltïêgê van een steenkool­tribuut, de vernieling van den i
¤€¤Cl lë Duitschen wereldhandel en het opleggen van een in- l
lli¤€¤ demniteit, zijn niet de eenige methoden, waardoor de _ i
ll-lof overwinnende mogendheden hun eigen ekonomisch
mêë- voordeel gezocht hebben ten koste van de overwon-
voor nenen. Later dan verwacht mocht worden, is een
utra- meer gemeenzaam proces van direkte exploitatie ge- E
e ex- adopteerd door zekere linancieele groepen in de Cie- {
ïdiès allieerde landen. Wij weten wat te verwachten is bij tt
rger- verovering van een achterlijk land buiten de grenzen .,
xrant van Europa. Het kapitaal van de overwinnende ·
rs en Mogendheid trekt er heen om het land te openen. ,
g, de Het zal er bouw- en civiele werken uitvoeren, de ruwe 2
sche materialen tot ontginning brengen en industrieën be-
i l
1

l
j I
lê l
« .
R
Fr , F _ »