HomeHoe redden wij Europa?Pagina 97

JPEG (Deze pagina), 686.53 KB

TIFF (Deze pagina), 4.70 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l l
iw CI EEN ECHO VAN MALTHUS. 87
aat al]·C` l het Budget nog niet. Het dehcit over het tegenwoordig
tot bC_ jaar werd door den·lVl1n1ster van F1nant1ën, Dr. `X{1rth, jr?
in vC1__ l op 50 rmlhard papreren marken gesteld. Rondu1t ge-
Spoedig zegcl, Dmtschland 1S bankroet. I-loe van een dergeluk
int Hat . dehcxt de. Gealheerden m1n1n1um jaarhjksche g
voordig p 1nd·emn1te1t van';£ 150 rn1ll1oen 1n goud (ongeveer
ker dat geluk aan 30 m1ll1oen pap1eren marken) moeten b1nnen ,
Omstcn E halen 1S een raadsel dat aan de oprrchters van Laputa ‘
Sting is p ter oplossmg had moeten gegeven worden. t l
lch een E l Prakusche menschen hebben de Dmtsche 1ndem­ ,
E­r€Cht’ M mtert reeds. lang afgeschreven als een hersenschxm.
boven- Als de Dmtschers n1ets kunnen betalen, z1]n 21] ge- 1
b€laS_ ne1gd te zeggen, dan zullen wü mets wmnen, maar »
rdêring zä zullen er mets b1] verl1ez·en· Dat IS de zaak veel
ênhêid L1 te eenvouchg voorstellen. Z1] hebben wat betaald - p
ttotals de gereedschappen, 1n den vorm van schepen en
Slechts lokomotreven, waarmee Z1] hun proclukuevermogen 4
Jimard hadden kunnen herstellen. -­ Z1] zullen voortgaan i
Naamp wat te betalen ­­ de kolen, waarmee zr] hun fabrxeken K,
gaven aan t werk hadden kunnen zetten. En het ergst 1s,
belaste dat de p0g1ng om· een onmogelxjke en n1et­te­recht-
Riding- vaard1gen 1ndemn1te1t' u1t hen te wrmgen, haar ver~
ik niet Warrende u1twerk1ng, 1n pol1t1eken, ekonom1schen en a
men is psycholog1schen z1n, op heel het leven van Du1tsch­ g
S· Een land en van Europa zal hebben. lilet kan de bronnen
tegel? 1 van ondernemmgsgeest en arberd 1n l?u1tschland zelf
Zhland verstoppen. Menschen z1Jn geen b·1)en, ·d1e steeds
zijn- voort wrllen ploeteren, als al de honmg u1t den korf E
(Want gehaald wordt. Bovenal, de pogmgen om door be- {
Joêtên dre1g1ng met dwangdeze schattmg bmnen te halen ti
normê zallhet Fransche n11l1ta1r1srne· tot de overheerschende ,3
H Sluit dwmgende macht xn de pol1t1ek van Europa maken. »
nl Van den eenen maatregel op den anderen, eerst 1n
de betrekking van Engeland tot Duitschland en even- ’
“g t°‘:’“ tueel in de betrekking van Engeland tot Rusland, zal l'
5 1
ä a
sê ,e
l l
" ­· iP J"