HomeHoe redden wij Europa?Pagina 96

JPEG (Deze pagina), 636.23 KB

TIFF (Deze pagina), 4.70 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

if , W
l J
86 HOE REDDEN WIJ EUROPA. C1
l
J p De beschikbare feiten maken duidelijk, dat alle
i . schattingen van zijn toekomstige capaciteit tot be-
· talen van zeer speeulatieven aard zijn en ver-
wachtingen bouwen op een schitterend en spoedig
herstel, waarvan geen teekenen aanwezig zijn. Het l
’ Budget van het Duitsche Rijk voor het tegenwoordig .
i jaar toont op papier (het is alles behalve zeker dat
het gerealiseerd zal worden) een bedrag aan inkomsten Z
van 28 milliard papieren marken. De belasting is j
‘ hoofdzakelijk direkt en sluit niet alleen in zich een j
" gegraduëerde inkomstenbelasting en successie­recht,
l maar ook een heffing op oorlogsrijkdommen en boven-
t dien een algemeene heffing op kapitaal. Deze belas­
i ting is nauwelijks vatbaar voor veel vermeerdering
p en zij verklaart veel van de groote ontevredenheid
i van de middel- en hoogere klassen. Wat het totale
· nationale inkomen van Duitschland is, kan men slechts
gissen. Vóór den oorlog, in l9l3, was het 43 milliard
mark. De officieele cijfers voor l9l8- l9I9, Waarop
i de heer Erzberger zijn moedig budget bazeerde, geven Z
lt 48 milliarden, omvattend zoowel belaste als onbelaste
inkomens, met een speelruimte voor geheimhouding.
J; Het werkelijk inkomen is intusschen mogelijk niet
j ,"· naar boven gegaan, maar het nominaal inkomen is
Q grooter geworden, daar de mark gevallen is. Een
t ruwe gissing doende kan men zeggen, dat het tegen-
lf woordig nationaal inkomen van heel Duitschland
ongeveer 60 milliard papieren marken zal zijn. °")
¥, Hiervan wordt de helft gevorderd als belasting (want ï
de belastingen van den Staat en de Gemeente moeten
A ' bij die van het Rijk gevoegd worden) een enorme
proportie, zonder weerga. Met al deze belastingen sluit
E
l De mark stond op ongeveer ZOO in het pond sterling toen
, dit geschreven werd.
vf
ä
ik i
al