HomeHoe redden wij Europa?Pagina 87

JPEG (Deze pagina), 660.58 KB

TIFF (Deze pagina), 4.71 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

g 2
ä
C3 l *'*'*"*"*' T
_? D EEN ECHO VAN MALTHUS. 77 A3
ar be- -·­_-‘­‘ä_-_--­"‘T’“
Bit, en A door hun gefabriceerde goederen om te ruilen voor M
liddel buitenlandsch voedsel? Mr. Hoover gal: een soort lx
g van p antwoord, toen hij zeide dat twaalf millioen van het
voort_ Duitsche ras naar het buitenland moesten verhuizen.
Jopen l Dat is een manier van zeggen, waaraan de werkelijk- lé
]ane]_ j heid niet beantwoordt. Zij kunnen niet Verhuizen. g
og in l Heel de Geallieerde wereld is voor hen gesloten en Q
3 van zelfs de Vereenigde Staten hebben hun deuren voor l
;e]dS_ vier jaren gesloten. Latijnsch Amerika en Rusland
S per zijn de eenig mogelijke velden voor emigratie. De i
n be_ schaarschteenduurte van scheepsruimte verbiedt, zelfs ‘ ,
y van l`? als er geen andere redenen waren, eenige emigratie
hoeft op groote schaal in een kort tijdsverloop naar Zuid- l
1 uur Amerika, ofschoon ze op kleine schaal begonnen is j
jtsch en waarschijnlijk toenemen zal. Rusland zou bekwame
jten_ socialistische werklieden gaarne welkom heeten, maar
3 op ook dit kan slechts op kleine schaal geschieden, zoo- Vi
lose lang zijn eigen voedings-moeilijkheden voortduren. '
gdsel Baar het niet waarschijnlijk is, dat de emigratie spoe-
erve dig een oplossing zal brengen, blijven er slechts twee
1 en mogelijkheden over, atneming van de bevolking door `
{ens dood en beperking van geboorten of Verlaging van I
den heel den levensstandaard. Het Duitsche ras zal in ·
stig aantal moeten verminderen met een cijfer de twaalf ·i
den of vijftien millioen nabij komend, of het zal de wor-
oei_ steling moeten voortzetten op belegerings-rantsoenen, · ç
oop in dit proces terugzinkend tot een elementair be- ‘
schavingsniveau. Waar brood te kort komt kunnen
Den de dingen van den geest slechts geringe aandacht j`
Jen ontvangen. __
Wat wij boven uiteenzetten geeft op het oogenblik N.
van een eerlijk overzicht van den toestand van Centraal .
? Europa en er zijn onder de Geallieerde staatslieden
V l die dezen toestand in koelen bloede beschouwen als .l'
een permanent niet-te-veranderen gevolg van den ,`
I _ Q
l l
l