HomeHoe redden wij Europa?Pagina 84

JPEG (Deze pagina), 480.24 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

lg ti
1
R 74 HOE REDDEN WI] EUROPA. [I
T 1
P zal zonder reserves, die den Bond ondermijnen. VVat j
;‘ de Vereenigde Staten tegen den Bond hebben, is juist P
zijn besturend, gezaghebbend gehalte. De bepalingen
· van den Bond zijn er verre van iets vast te stellen
wat naar een wereldbestuur lijkt, of zelfs wat als de
kern van een federale constitutie kan gelden. Maar I
' zwak als de bepalingen in dit opzicht zijn, er is toch lj
1 meer autoriteit voor noodig dan waarmee Ameri­
l kaansch sentiment zich vereenigen kan. Diktatoriale
l macht voor den Bond zou onnoodig geweest zijn als
E de gemaakte regeling op wederzijdsche toestemming
1 gegrondvest ware. Ons tegenwoordig probleem zou 1
zich niet voorgedaan hebben als lmperiale concentraties 1
i van gezag in Berlijn, Petersburg en Weenen den oorlog i
overleefd hadden. Het is het proces van ontbinding
V en Balkanisatie dat een wereldbestuur noodig gemaakt 1
i heeft. Zooals we hem heden kennen, kan de Volke­
renbond dit niet zijn. Het kan ook niet voor altijd de
Alliantie zijn.
1
.1 l
l x
1 · ‘ï
1 1
1 1
l
* l
l
.I
ä
? l
1 1
ä
·l
älä ;'
1 E
· ’*°~I·‘$~e­A ~~e - e eeee e