HomeHoe redden wij Europa?Pagina 81

JPEG (Deze pagina), 667.49 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

E 2
lj
U [J DE. CONCENTRATIE. VAN DE MACHT. 71
IF h · 1< h · · · ·
e en » gesc apen. zoo zwa , zoo wan opig, zoo weinig in
gl saam- staat tot samenwerking, dat het niet langer door dwang
Qdgring beheerscht kan worden, want het heeft niet langer j
gen Ge- een regeeringsmachine, die den druk kan registreeren
Oordeel en overbrengen. De kleinere Gealliëerden twisten `
dgzgn onder elkaar en geen effektieve centraal­macht heeft lä
het gezag orde onder hen te houden.
ze Alli Half Europa is gebalkanizeerd geworden, maar l
‘ Parijs en Londen kunnen in Centraal en Oostelijk l
Europa de autoriteit niet uitoefenen, die Berlijn,
l Weenen en Petersburg er plachten te hebben. Het `
Vasteland, met een beschaving die zijn zenuw­cen­ ’;
l tralen verloren heeft, valt zichtbaar uiteen in anarchis­
ou gen tische fragmenten. De macht van de Alliantie neemt
ist zijn vg af met het verval van haar éénheid. Zij heeft een Q
{amen? regeling ontworpen die zij niet de kracht heeft uit te ;§
prgcla- l ClOCI1 VOCICII. j
gn niet Men mag natuurlijk een geestesomkeer verwachten X
ien en in de centrums van haar gezag. Ongelukkig voltrekken _ Q
uykseh zich dergelijke veranderingen met zeer ongelijke
d, zijn schreden. Zij zijn geneigd op ekonomischen achter- .
jjkgchg uitgang te volgen en waar dat duidelijk is, is de
1 revo- macht om te handelen verloren. italië keert terug tot l
er Ge- g een soort verwoede gezondwerstandigheid, maar L
en ver- slechts om te ontdekken dat het gevaar; `t welk dit '*
n zijn veranderd inzicht bewerkt heeft, het tevens beroofd I,
Staats- heeft van de macht om invloed uit te oefenen. Ook 5
gorlggy de Britsche publieke opinie neemt een keer, maar `
zan dg met langzamer overweging. ln Frankrijk echter schijnt ` E
im tot van alle wenschelijke dingen een verandering het Ai
[maan minst waarschijnlijk. Zijn gedeeltelijke eclips gedu­ g
gelang rende de vijftig jaren die op Sedan volgden, heeft l·
gn van fl onze herinnering uitgewischt aan de doorloopende jj
maght militaire traditie van dit meest nationalistische van il
;hlanCï alle volken. Wij zijn geneigd te vergeten, dat een
l
E ` ` 4
l
F ,_ Ȣl