HomeHoe redden wij Europa?Pagina 75

JPEG (Deze pagina), 665.17 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l
­­ _.____,___ , ¤ï
D [J DE. CONCENTRATIE VAN DE MACHT. 65
{
Ekozen Dat was altijd de regel, zoowel in het Europa van 5
Vfuidên vóór den oorlog als gedurende den oorlog. Elk rijk ·
hc dar Q heeft zijn meer of minder duidelijk erkende zone van
_ _ expansie, penetratie en invloed, en een goed Bond- ._
`“‘€aH1' genoot zal het een collega niet lastig maken zoo- _i
imaars lang deze grenslijnen door hem in acht genomen I
ilçchts -5 worden. Het klassiek voorbeeld van deze erkenning j
IS dat van zones is te vinden in de overeenkomst tusschen
Or een Rusland en de Westelijke Ceallieerden, neergelegd
fmlên in de befaamde Geheime Tractaten, die gesloten %
Jehgg werden kort voor den val van het Tsaardom. Frank-
FBEF rijk verkreeg de toestemming van Rusland voor zijn 4
i€h·l‘<' plan om een bufferstaat onder Fransche protectie te I,
°laatS= vormen uit de Duitsche provincies op den linkeroever
1 hun van den Rijn. Als een wederdienst voor dit recht il
elken werd den Tsaar veroorloofd te beschikken over Polen, ï
F ver' en de Oostelijke grens in het algemeen, op de wijze, g
Etat? die hem goed voorkwam. *)
luasb Overeenkomsten van dit soort maken elk onpar- v
>ndei' tijdig oordeelen en belangeloos handelen onmogelijk.
term] Dat is dan ook hun bedoeling. Aan het egoïsme van Z
.3 de belanghebbende Mogendheid wordt vrij spel ge-
Mien laten en elke deelgenoot aan de Alliantie vergeeft
ïmg anderen hun machtsuitbreiding, indien hemzelven
CH' een gelijke vrijheid gelaten wordt. De internationale pj,
hoffelijkheid tusschen zich uitzettende Rijken rust,
en heeft altijd gerust, op dezen grondslag. Welke
;ïS?i_ overeenkomsten van dit soort, stilzwijgend erkend of ,g
g bg E meer omschreven, er heden tusschen de Ceallieerden ll
door bestaan, kan men slechts gissen. Als de Eerste Mi- "
älnorï nisters elkander ontmoeten in den Oppersten Raad, Y.]
=g&n_ met veel punten ter bespreking, is de manier, waarop
, om -;­ jj
locht *) Zie ,,The Secret Treaties" door F. Seymour Cocks. National
Labour Press.
5 :
, Is;

-_ is ---e --n. .. - ik