HomeHoe redden wij Europa?Pagina 70

JPEG (Deze pagina), 662.68 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l
l 60 ' HOE REDDEN WI] EUROPA. D I
l iï
den, minder gereserveerd, met verwijzing naar ons l
*‘ befaamd egoïsme. Beide verwijten zijn waar- Ons Q ·<
jl handels~kapitalisme en hun finantieel kapitalisme, l
W beide roofzuchtig, beide egoïstisch, maar op zeer 1
verschillende wijzen, hebben zich vereenigd in de l
· schepping van een regeling, die een nachtmerrie ·‘
is van ekonomische krankzinnigheid. Als wij er thans 1
l toe geneigd zijn over den gevallen vijand te gaan J
staan om hem te beschermen voor Fransche hebzucht, l
jg laten wij dan niet vergeten, dat wij het waren die {
l door onze langgerekte blokkade en onze genadelooze ­
ï ruïneering van zijn handel, hem tot den hongerigen, ­
hulpbehoevenden, insolventen schuldenaar gemaakt ‘
' hebben, waarvan Frankrijk niets meer halen kan.
l Onder ons gezegd, wij hebben zijn gereedschappen
aan hem ontnomen, iets wat de gewone wet verbiedt.
l Hoe kan hij werken om de Fransche schatkist te vul-
l len zonder zijn schepen, zijn kranen, de baggerma­
i chines voor zijn havensyzijn lokomotieven, zijn kolen
l en zijn ijzerertsen?
Laten wij van deze afdwaling naar de indemniteit
thans terugkeeren tot de bizondere en onderscheiden ,2
l karakters van de twee geallieerde handelsmerken van
, militairisme. Het Engelsche werkt door de zeemacht
l met de verovering van den wereldhandel als eerste
· doel. Het Fransche militairisme daarentegen schijnt
. terug te keeren tot het Napoleontisch patroon en is
j er hoofdzakelijk op uit, schatting te vorderen die jaar jl
7 op jaar, gedurende vijf en dertig jaren betaald moet A
A worden. De dwingende macht achter deze schatting
is het Fransche leger, gevestigd op Duitschen grond
en overigens de ,,stekeldraad’ïversperringen van zijn
kleinere Centraal~Europeesche Geallieerden, allen ge- iï,
i wapend en van munitie voorzien uit Fransche arse·­
nalen en gedrild in Fransche militaire scholen. Het E
«
l .
Nl
in
' i t. ,
rztïvxe. z N gr iiii Y K ww"