HomeHoe redden wij Europa?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 501.48 KB

TIFF (Deze pagina), 4.71 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l
L
. ll
l.
l VOORWOORD VAN DEN VERTALER.
l De schrijver Henry Noël Brailstord, wiens "After
j the Peaceh hierbij in Hollandsche vertaling onder
den titel “Hoe redden wij Europa" den lezer aange-
f boden wordt, is een van de scherpzinnigste politieke
, essayisten van Engeland. Ik ken geen tweeden daar
of het zou A. Hobson moeten zijn die aan een zoo
diepgaand analyzeer­ een zoo omvattend combinatie-
lr vermogen verbindt.
f Maar dit zijn niet de eenige kwaliteiten, die den
heer Brailsford bij ons aanbevelen. Wie zijn werk
gevolgd heeft, weet dat zeker een zijner meest voor-
trefielijke eigenschappen die is, dat hij den moed
van een consequent gedachteleven heeft. Elk zijner
boeken is een daad.
Zijn "Hoe redden wij Europa" volgt op de meest
logische, zielkundig-logische wijze uit vroegeren arbeid,
uit zijn in Holland - omdat het ook in het Hollandsch
_ vertaald werd - misschien best bekende werk "The
War of Steel and Gold°'*). Een werk, dat hij reeds vóór
den oorlog schreef, maar dat evenals Morel`s "Ten
Years of Secret Diplomacy°`**), ter verklaring van het S
ontstaan van den oorlog en de onvermijdelijkheid ,
ervan uit de factoren, waarop deze schrijvers de aan-
dacht vestigden, van onschatbare waarde blijft.
*) "De Oorlog van Staal en Goud"'
**) "Tien jaren Geheime Diplomatie.` 1
l
l
l
V zà