HomeHoe redden wij Europa?Pagina 68

JPEG (Deze pagina), 658.31 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

ll ‘ a
V 4
C
l ss Hoi; REDDEN wu EUROPA. a3
in de indemniteit de groote en voortreffelijk beheerde
" zaken te verkrijgen van de Duitsche Electrische Maat-
R schappijen in Zuid-Amerika. Terwijl wij een zaak al
overnemen en plan hebben die voort te zetten, ver-
langen de Franschen een tribuut in klinkende munt.
l · Dat is de geestesgesteldheid van den rentenier, den y
è man die leeft van den interest van zijn kapitaal,
l zijn spaarpenningen of zijn erfenis of de vruchten
l van de overwinning. Frankrijk is nooit een land
b geweest van groote zaken, werkend voor de wereld-
E markt. Zijn voornaamste uitvoerartikelen zijn dingen
l van weelde, waarvan smaak en bekwaamheid de
l voornaamste bestanddeelen uitmaken. Het bestaat
uit een gemeenschap van kleine zaken, kleine boer-
l" derijen, kleine eigendommen, overgedragen van ge-
slacht op geslacht met kleine vermeerderingen aan ‘
kleine families. Engelschen stellen zich rijkdom voor
p als het bezit van een groote en zich uitbreidende
zaak. ljranschen zien rijkdom meer als een bezit van
i aandeelen en eigenclomsbewijzen, die regelmatig hun
Q. interest opbrengen. De nationale karakters van de
twee volkeren zijn gebazeerd op dit breed ekonomisch
i verschil. Ons temperament is meer avontuurlijk. Het
, hunne schijnt ons wat eng en vasthoudencl. Wij
l schijnen veroordeeld elkander niet te begrijpen, als
· wij tezamen een ekonomisch probleem op te lossen
j hebben. Neem b­v. de houding van de zakenwereld
. van de twee landen tegenover Sovjet Rusland. De
ip ` onze zou, over het algemeen genomen, haar verliezen l
blauw-blauw willen laten en opnieuw beginnen han-
l del te drijven. De Franschen zien er geen gat in en
kunnen niet verder zien dan het teit dat Moskou een
zekeren voorraad goud bezit, waarvan men zich mees- Q
g ter maken kan om een deel van den interest op de
verworpen Tsaristische schuld te betalen, in aanmer­
l
i
l
ll is
ll l'
%'l_.­_;Li,ï_i_; _ ;.·FT'ï» ` ""'°""‘i i`1> V i Wgrèw W Y `u`à(."