HomeHoe redden wij Europa?Pagina 67

JPEG (Deze pagina), 681.98 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

- .« · _ . ,.,--H .. ···~ .v<·­¤«­ ·-­··~ r ~· ·~ -~ ·-- ¤»-»«··~­ ¤~·# ‘~·¤•­·"· ver nx ~r »·’*tz*"‘"""“` ·"’*"" F` ""”""""v’°°"°'°‘
. F
... lg ,, . . , . _ _q,_ , . _ .
IJ ‘T IJ DE. CONCENTRATIE VAN DE MACHT. 57 i
den nen en dergelijke, in Turkije, Rusland en China. ‘
reu- Daarvoor zorgt Artikel 260 van het Verdrag. Ten ï
imp slotte mogen, als een deel van de indemniteit, hun '
‘ake zaken, zelfs in neutrale landen, geliquideerd worden
gen ten profijte van de Cealliëerden (Artikel 235). Dit
riste il alles was meer een Britsche dan een Fransche poli-
kin tiek. Het gaf een oplossing van het probleem, van Q
luit- den oorlog een winstgevende onderneming te maken, j
den ten minste voor de bezittende klassen. Een niet te
hier versmaden aantal millioenen, het grootste deel van de l
ijke winsten van den Duitschen handel overzee, is door ,1
ien. deze verschillende middelen bij het nationaal inkomen l
> al van het Britsche Rijk gevoegd. Onze voornaamste ë
de concurrent in den wereldhandel is als rnededinger t
rler- verdwenen uit elke haven en van elke markt in China,
alle Zuid-Amerika, Afrika en Turkije. Afgescheiden van
nde onze verkrijging van zijn Atrikaansche Koloniën en ‘
de van Mesopotamië, met zijn olie, is onze winst uit de T
elk overwinning gehaald hoofdzakelijk van indirecten "°
lorn aard. Wij rekenen erop de winsten van dezen eens _ii_
ken bloeienden Duitschen wereldhandel bij de onze te
raar voegen en als Duitschland opnieuw begint te werken
ener en te exporteeren, zal onvermijdelijk een aanzienlijk
n te ï_ deel van de winsten van zijn nieuwen handel ons in X
Jige handen vallen als verschepers, bankiers en tusschen- {
den personen. Dit is een soort indernniteit, die misschien Q
laar meer profijtelijk voor onszelven en meer belemmerend I
icht voor den vijand zal zijn, dan de schatting in geld,
der- waar de Franschen naar uitzien. Maar er is een zekere iq
hun mate van energie, ondernemingsgeest en handelser-
goe- varing voor noodig in de l/logendheid, die er haar
ring winst in vindt. Onze geestesgesteldheid is die van
n er den koopman en fabrikant. Van de grootste waarde ,f`
der- gl achten wij de gelegenheid voor toekomstige winst-
ron- making. Wij trachten b.v. als deel van ons aandeel
`l
A eg
24 i T
r" Ji
W ‘ -e·..-.»..g...,_,..i.Ai.,.. ·~ ­..A,,__ . ___, n 4i.»··" '­­vr*> »..­_ _ _,, ___ , ^ ill