HomeHoe redden wij Europa?Pagina 61

JPEG (Deze pagina), 653.61 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

i V _,, ,_ _ ___, ,_,, , m.,,7,.,e... ­­ « U «­ r---~«·-~--~~~~ ~ ~ ï· ‘ ’’*" e nw"' '”i""”"'”'"`””””"ïi
a I
..3.. x ·
E El DE CONCENTRATIE. VAN DE MACHT. 51
be, door een meer humanen zin van de publieke opinie i
mii Q ot de voorzichtigheid van den belastingbetaler. De ­
rig, blokkade is een subtiel instrument, dat Shylockls
uw probleem opgelost heeft zich van het pond vleesch _;
iii, meester te maken zonder het spillen van Christelijk l
de bloed. En ook raakt het niet het Christelijk geweten. ,
rei­~ Wij hebben een hekel aan bloedstorting en als de
zijn schepen er maar zijn, is bloedstorting ook onnoodig.
en T
den De Fransche militaire politiek. 1
[Ok, Het correspondeerend feit op het land is het mili­ ,
Vrij, tair overwicht van Frankrijk. Frankrijk alleen vereenigt ,
kan ; een enorme militaire macht met een betrekkelijke
mid ekonomische zelfgenoegzaamheid. italië met een veel gl
,g€ii kleinere en minder etlektieve armee, kan niet onaf­ ï
zal hankelijk optreden omdat het afhankelijk is van in- ‘ r
late, gevoerde kolen en granen. Het kan niet handelen
aan zonder Geallieërden, die het van deze benoodigdheden
aan voorzien. Weinigen onzer kunnen zich voorstellen dat
ling naar verhouding de militaire macht van Frankrijk nu {
Eden oneindig grooter is dan die van Duitschland ooit was.
g Of Het heeft zijn voornaamsten tegenstander ontwapend,
i er de fabrikage van zware artillerie, militaire vliegma-
nigg chines of tanks aan hem verboden, zijn Westelijke
uur? provincies bezet en zijn vestingen ontmanteld. Hij is
zich E hulpeloos niet alleen voor aanval, maar zelfs voor
een verdediging. Deze ongelijkheid zal blijvend zijn, want i
hou, aan de gewezen vijanden van Frankrijk en aan hen
i0S€_ ‘ alleen, wordt het bezit van een nationaal leger ont- ” J
GBC], { zegd. Zelf behoudt het de conscriptie en zoo doen ,1
Zij ook de satellieten, die zich bewegen in zijn kringloop, i
igcc, Polen, Tsjecho­Slowakije, Roemenië en Joego-Slavië.
Juik Frankrijk heeft het militair overwicht herwonnen, dat ll
i.Ci€ii_ het genoot onder den eersten Napoleon, en in haar ii
2/l
r ·°l
‘ l
t , l