HomeHoe redden wij Europa?Pagina 58

JPEG (Deze pagina), 626.78 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

« l
2 ii
48 HOE REDDEN WI] EUROPA. D E
U dag waren de Liberalen tot neerlaag gedoemd. Een I
gedikteerde regeling kan tot niets leiden dan tot de E
Q opening van een tijdperk van internationalen dwang. 1,
j Als de Gealliëerden eventueel hun gewezen vij- 6
, _ anden tot den Bond toelaten, dan moeten zij hun 1,
l regeling beveiligen, door er elke wezenlijke macht t
l aan te onthouden die regeling te wijzigen. Door welke C
Q middelen zij dit resultaat bereiken, is slechts een 1.
kwestie van taktiek. Eenige hunner middelen blijken tl
° reeds uit de bepalingen van het Verbond zelf. Zijn d
i Raad kan niets doen, tenzij hij unaniem is, en de g
Vergadering kan heel weinig doen zonder toestem- g
ming van den Raad. Dat op zich zelf is genoeg, de E
1 regeling van Versailles te vereeuwigen. Wij hebben 2
een Wereld-Parlement, maar het komt samen onder b
een belemmering slechts te vergelijken met het if? C]
fantastische liberum veto van de zotte Poolsche a
Monarchie. Als een van de overwinnaars eenig voor- “
j stel tot verbetering onmogelijk kan maken, dan is nl
het niet meer dan spotternij zulk een Raad in het kl M
leven te roepen. ,
A al b
ç De Britsche Zeemacht. S
B .l
, Een blik op de werkelijke machtsverhoudingen in ä,
de wereld is voldoende om de onmacht van den b
Volkerenboncl aan te toonen, als wij hem beschou· i C
wen als een onafhankelijk lichaam, dat bij gelegen-
V heid vrij moet zijn een beslissing te nemen die niet V;
welkom is aan een of meer van de voornaamste z(
Gealliëerden. Het is moeilijk te zien, hoe hetzij de V;
Raad of de Vergadering, zooals deze thans samen- ej
j gesteld zijn, tot zulk een beslissing zou kunnen bj
komen. En zelfs als zij er toe kwamen, hoe zouden in
i zij haar kunnen doorvoeren. De éénzijdige ontwape­ Cf
nl
.l
in `E
lian, . , . .... l . i .. _ A " " x M-ir