HomeHoe redden wij Europa?Pagina 55

JPEG (Deze pagina), 565.76 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

in
Ȋ
1 al
¤ g
)C* :
de A
in ‘
ii-
H' HOOFDSTUK ll. ‘
ar 3 _
lt' DE CONCENTRATIE VAN DE MACHT. E
[I-- j
ën Er bleven na den oorlog slechts drie Groote lVlogend­
_€ heden in Europa achter, in staat om onafhankelijk A
in buiten hun grenzen te handelen: van deze drie is i
p' Groot-Brittanje de eenige, die een betrekkelijk gezonde i
e' ekonomische struktuur vercenigt met een voldoende l
kt zee- en landmacht. De Vredesverdragen hebben een L
il' Europeesch systeem geschapen, dat slechts gekontro~
e leerd kan Worden, als·het gekontroleerd kan worden, `j
J` door een groote militaire Alliantie, van permanenten i
P aard, één van zin en van een onvermoeide waakzaam-
n heid. ln de wereld door deze Verdragen in het leven
r` , geroepen,heeft een volkerenbond zedelijk geen recht
n r van bestaan en kunnen er slechts de meest bescheiden
l' jï funkties aan toegekend worden. De behoefte aan ge~ ]
l` weldmacht in de verhoudingen tusschen naties staat ',
l" - in omgekeerde reden tot hun tevredenheid. V/aar ‘4
k ‘ onvoldane ambities zijn, daar zullen ook krijgstoerus- 1
tr tingen zijn­ Als een half Vasteland voelt, dat de ge- lçi
P i dikteerde termen niet alleen een aanslag op zijn '
t' zellirespekt zijn, maar nauwlijks vereenigbaar met l
, zijn physisch voortbestaan, dan is het duidelijk dat
A de regeling op den duur slechts doorgezet kan worden Kl
door het onderhouden van een onweerstaanbare politie- 1
macht in handen van de overwinnaars. Een Volkeren­
bond, dien naam waard, had slechts gevormd kunnen
, worden als het geraamte en de uitdrukking van een FA
· g regeling, die de algemeene toestemming der beschaaf-
a
V
A: `J
5 ?
i
lj ä
1
, e ia________¤1’m__“__J__:¤_