HomeHoe redden wij Europa?Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 587.84 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

ïïli
l
44 HOE REDDEN WI] EUROPA." C] l
l naire Noorden en het Oosten van de Junkers be·
» ` schouwt het ,,roode” Berlijn als erger dan een vreemde
stad. ln voorspoed bestaat er een sterk verband in l
T groote staten en een krachtig leven van ekonomi­
l schen en intellectueelen ruil kan de meest uiteen-
. loopende streken in éénheid samenhouden Maar
· tegenspoed brengt ontbinding. Als de handel stokt, #
l als de gedachte zich slechts bezig houdt met de on­
ik duldbare ellende, als het dagelijksch brood afgemeten
wordt en soms geheel ontbreekt, dan trekt zich de ]
: l cirkel van ls menschen belangstelling en sympathieën ]
j samen. Elke provincie, elke stad, ja zelfs elk dorp, 4
, begint slechts aan zichzelf te denken en de gedachte, ,
i dat het van iets dat het bezit, moet scheiden, maakt j
l het zoo bitter en gebelgd, dat het zelfs zijn overtol­
ligheden niet wil ruilen. Het sluit zijn poorten en de l 4
gemeentegrens wordt als een landgrens. Een elemen~
tair instinkt van zelfbehoucl uit zich als bekrom­
l pen zelfzucht. De clan, de parochie, het ras doen
zich gelden tegenover het ruimer nationale en inter~
p nationale leven. Verre dus van ons te verheugen in
de uitbundigheclen van het nationalisme en particu-
larisme in Europa, alsof het een beweging van krach­ l ’
p tig leven naar vrijheid Ware, moeten wij er eer een on~ i
E miskenbaar symptoom van verval in zien. De politiek .
j van den toren van Babel beteekent een terugkeer
, naar een verarmd en elementair bestaan, een ver-
, zwakking van constructieve en scheppende macht,
een achteruitgang in beschaving.
I
r `
, li
g 1
V _ itt
Q- Y-? 77 . Y ix. H F rr H I