HomeHoe redden wij Europa?Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 625.04 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

.‘ ° i ll
7 { il
l
e
38 HOE REDDEN WI] EUROPA. Cl [
l en plichten die breeder zijn dan het clan-leven van Q 1
,; een enkel ras. ‘
Het gevaar is duidelijk. Maar de leer der zelibe- j l
f stemming doet een beroep op diep-gewortelde ge- Y ¥
l voelens. De meeste Socialistische partijen waren vóór *
‘p den oorlog meer of min energiek en meer of min , 1
oprecht, in strijd met de lmperialistische tendenzen ‘
I van hun eigen Regeeringem Als het naïve egoïsme l
L van de onervaren worstelende nationaliteit zijn klein- ï ‘
A geestigen kant heeft, de onverdraagzaamheid, de _ `
in onbeschaamdheid, de aanmatiging van lmperialis­ l
, tische regeerende rassen was en is, veel malen l l
hatelijker en gevaarlijker. Hun strijd gadeslaand Y
leidde onze sympathie ons dikwijls tot een sentimen- ‘
` teel enthousiasme voor ,,kleine nationaliteiten,) alsof , ’
hun kleinheid een positief voordeel was. Engelschen ‘
l zijn sterk geneigd tot dit soort enthousiasme, ofschoon ‘
zijzelve altijd hun best gedaan hebben te vermijden ‘
zelf een kleine nationaliteit te zijn. Een eerlijke voor-
j stelling van democratische beginselen leidt nood-
zakelijk tot de gevolgtrekking, dat een volk, dat zich
j I als een nationaliteit voelt, het recht zal genieten vrije-
i lijk te beslissen onder welke oppermacht het leven f
wil. De Geallieërden hebben door hun in het oog
l springende partijdige en oneerlijke toepassing van .
i dit beginsel, het feit als zoodanig niet in minachting ­
kunnen brengen. lntegendeel, zij hebben het, bovenal
in lerland en Egypte, een energie gegeven, die het
niet had vóór den oorlog. Het zou veel makkelijker p
en natuurlijker zijn het op Ierland en Egypte toe te
passen dan op die door land omsloten naties van A
Centraal-Europa met hun wanhopig gemengde be- i "
volkingen. Als democraten en als eerlijke menschen
, kunnen wij niet weigeren, het toe te passen, waar,
ll zooals in lerland, de vraag hartstochtelijk is, van
. , _ JA +__
ti. · ,_,r N .. . ‘‘’. .. . · "’