HomeHoe redden wij Europa?Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 661.68 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

.. . --,­.·f . . , v-.-- -­-- - -~- ~-Y- « ­-.,­««««~»-ze-vvv s .
ll
5
Tl D DE POLITIEK VAN BABEL. 37
v6r_ j gedurende de eerste, weinige, weken van opgewon-
L cn I denheid, die op hun bevrijding volgden, erin slaag- ·
nu ,5 den zich in oorlog te wikkelen met elk van hun na- '
l:Ok_ buren - Duitschers, Tsjechs, Oekrainiërs, Russen en
)Og_ Lithuaniërs - vertoonen ons de ijdelheid en twist-
nu ; ziekte van het nationalistisch temperament in den ,
laos 1 meest heftigen vorm. In de wereld van wetenschap ,
alle I en kunst zullen de resultaten onvermijdelijk een af- Q
j nemen van het bereikte hoogtepunt en een terugvallen ‘
t en in het provincialisme zijn. De Duitsche kultuur, welke H.
die, Q fouten haar ook aangekleefd mogen hebben, stond op ,
€f€_ een hoog niveau en was de draagster van een waar- ‘
devollen vastelands-standaard van volkomenheid in '
het gebied der Oostenrijk-Hongaarsche monarchie. g
De van elkander gescheiden provinciën, elk haar ;
eigen taaleigen en haar eigen tot in het buitensporige
opgedreven eigenaardigheden aankweekend, zal dezen · `
[op prikkel van een gemeenschappelijken standaard en
het gemeenschappelijke taal missen. De ethica en de
be- ekonomie van de leer der zelhbestemming zijn door
ven de socialisten niet tot in hun laatste gevolgen over-
atie 3 dacht en uitgewerkt. Deze leer, op roekelooze wijze
af- gesteld en geprezen, is werkelijk een aansporing tot p
eht, anarchie en individualisme. Zij bedreigt ons met het ·z
dg; uiteenvallen van alle banden van kultuur en gemeen- I
De schappelijken arbeid, die menschen van verschillende gl
;eIf- J rassen te zamen binden. Zij sluit in zich de ontken- I
den ning, ol tenminste de verwaarloozing van alle impul-
po- sen en alle discipline, die leiden tot gemeenschappe- _i
ter- ` lijk werk en coöperatie. Zij bevordert het uiteen-
die scheuren en de oplossing van een leven van bescha-
ving, gebouwd op eeuwen van gemeenschappelijke pr
=lsch inspanning; zij brengt in gevaar alle internationale Kg
de coöperatie. Deze eisch om geheel afgezonderd te
erde ­ ­ ‘­ . SY
mogen staan is een ontkenning van de sociale banden · ex
I 1
‘l
lr]
al
j I

l. di,