HomeHoe redden wij Europa?Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 667.04 KB

TIFF (Deze pagina), 4.79 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

hg F r vg _,_, __ ___,, _,___,_Y_,_,,___,,,,,W,.......... -V,.« _;ä
:· J
Cl U DE POLITIEK VAN BABEL. 35
I en stel tarieven, zes soorten van ekonomische controle L
eme ga en verbod werden in het leven geroepen om deze ‘
was van elkander afhankelijke deelen van een enkel or-
leze ganisme te scheiden. Ieder kent de gevolgen voor _
Hdê Weenen. Deze stad van twee millioen zielen, geïso­
reen leerd in een onproductief Alpenland, moest haar koren 1
leid uit Amerika betrekken en haar kolen uit Engeland omdat
2 ïê haar vroegere voorraadsbronnen gesloten waren. Zij
vor~ verhongert, terwijl Grooter Servië naast haar deur zich I
jaar verheugt in een overvloed van overtollige want niet pi
dan te verkoopen voorraden levensmiddelen. Al de gelds­ l
dat waarden van deze staten hebben een tuimeling ge- I
zlen maakt op de beurs, zoodat er bijna niets van over- ;
uim blijft, maar toch niet in eenzelfde mate en de ver-
1 ïê schillen tusschen de kroon van Tsjecho­SIowakije en il,
€€H van Servie met die van Oostenrijk zou een hinder- °
aats paal voor den handel zijn, zelfs als het niet noodig `F
Val') ware verschillende verbodsbepalingen te overwinnen
tko­ en vele hongerige ambtenaren om te koopen voor ii
hie, een enkele goederenwagen in beweging te krijgen is
>ied op den spoorweg. Tarieven, die in normale tijden den l
zko- handel belemmeren zouden, zijn van geen beteeke­ .V
ge- Y nis, vergeleken met de buitensporige controle­maat-
ver- regelen en verbodsbepalingen, die in de meeste van i _
ikel deze Staten elken uitvoer onmogelijk maken. De
het Tsjechs hebben zelfs de pakketpost naar Oostenrijk I
nen afgeschaft. Een buitengewoon diplomatisch talent is
een noodig voor elke handelsovereenkomst en zelfs als, lt
iids gewoonlijk door tusschenkomst van de een of andere ll
out, Geallieerde Commissie, een contract gemaakt is,
?€lS T wordt het nog zelden uitgevoerd. Van de algemeene _;
¢l<O· ` feiten begint men tegenwoordig een voorstelling te
Zijn , krijgen, maar het zou niet mogelijk zijn een volledige
fg€* opsomming in bizonderheden te geven van de einde-
ZCS V looze rampen, die de afscheiding veroorzaakt heeft,
.;
I ig
ä iii
_ païs. _ g __ v, ·"