HomeHoe redden wij Europa?Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 677.84 KB

TIFF (Deze pagina), 4.65 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

*1
ë
U lia E DE POLITIEK VAN BABEL. 33
Oosten vereeniging goed te keuren; maar daar de beslissing
cp van van zijn Raad volgens het voor het Verbond vastge-
i¤gl00P steld reglement éénstemmig moet zijn, is het duidelijk L
pijnlijk- dat Frankrijk alleen de macht heeft deze oplossing
iëêrdêïl onmogelijk te maken. l
in hun Een grover en meer partijdige schending van het ·
aan tf? recht van zelfbestemming zou men moeilijk verzin- ,
rècïlijk nen kunnen, Er is slechts één voldoende verklaring
vijand- voor. De centrale handelswegen van Europa bij spoor
mcngde fg en water gaan over Weenen. Zoolang Oostenrijk I
Ct‘SP8¤·· buiten het Duitsche kader gehouden wordt, blijft de ,
Iklèiïlêï F3 Bagdad spoorweg onder militaire controle van de °
ä6l'$Ch€ Gealliëerden en wordt Duitschland op veiligen ali- °
'äll€1”1i$ stand van Turkije en de straat van Constantinopel ,
fl Dui? gehouden. Elk van deze nieuwe creaties, Polen, ?
fwgëlilk Tsjecho-Slowakije en het grooter Servië werd door i
lt elkaar F Gealliëerde propaganda noodig geoordeeld als een `
)lit$ChC essentieele ,,slagboom" of ,,bolwerk” tegen het l
ië lëêfï Duitschdom, terwijl Polen de twijfelachtige eer ge-
=l<€¤, €1'1 noot tegelijkertijd slagboom te moeten vormen tegen-
mèt g€­ over Berlijn en tegenover Moskou. Het werk is
zchs €¤ uitgevoerd geworden met een meesterlijke volmaakt- j
l, in hèt heid. Er loopt geen trein van Berlijn naar Bagdad en f
r€fS Om het is ook niet waarschijnlijk dat wij er in onze dagen ä
¤tWO0fCl een zien zullen. Een hall: dozijn grensstations krui- l
ht gCCH SCT]. CICH Wêg CH aan SIIHIIIOHS, waar SI`1UiVCHdC
in hun lokomotieven uitrusten van een taak boven hun kracht, `
=torisch@ belegeren hongerige kinderen de leege goederenter~ 4
k moes- glreinen en verdringen zich om de rijtuigen van de
volg van èwachtencle lokaaltreinen met hun eentonige smeek- A
Dl1i¥£SCh· bede ,,een stukje broodn. :2
lnäniêm Het is geen antwoord op deze kritiek, dat op het 5
en zich oogenblik van den wapenstilstand de ontbinding van
dat het §Oostenrijk-Hongarije onvermijdelijk was. Zij was il
Bft deze gl Slechts onvermijdelijk, omdat de Geallieerden er reeds j
3 ë
? 1
‘l
è U
rg rt
fl E