HomeHoe redden wij Europa?Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 668.05 KB

TIFF (Deze pagina), 4.65 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l ' vl
l
« #
i« il .
ik 32 HOE REDDEN WI] EUROPA. E E
i nemen aan Duitschland den weg naar het Oosten V
al af te snijden en het te omgeven met een groep van v
, vijandelijke Staten, zich bewegend in den kringloop S
l der Gealliëerden. Men behoeft niet op de pijnlijk- (j
talrijke voorbeelden te wijzen, waarin de Gealliëerden O
de leer der zelf·bestemming terzij schuiven in hun
; eigen gebied of Koloniën. Het is genoeg hier aan te 1-
' toonen, dat zij geen ernstige poging deden haar eerlijk l yj
toe te passen in hun aanrakingen met den vijand. V
Zij hebben van Polen en Tsjecho­Slowakije gemengde 6
A veeltalige Staten gemaakt, volgepakt met weerspan·­ ];
nige en onwillige minderheden, die op een wat kleiner E
schaal de zwakheden van de Oostenrijk~Hongaarsche (
i monarchie herhalen. Het ergste van deze gevallen is S
de onderwerping van meer dan drie millioen Duit- g
‘ schers aan Tsjech bestuur. Het is soms onmogelijk ”]
in Centraal Europa de verschillende rassen uit elkaar (
te halen, die op eenzelfde gebied leven. De Duitsche €
minderheid echter in Bohemen en Moravië leeft [
hoofdzakelijk aan den rand van deze streken, en ¤
, grootendeels in compacte massa’s­ Zij had met ge- C
mak losgemaakt kunnen worden van de Tsjechs en U
o in het noorden vereenigd met Duitschlancl, in het Q4];
E zuiden met Oostenrijk­ Zij smeekte vergeefs om lg
l het recht over eigen lot te beslissen; het antwoord ll g
van de Gealliëerden, die met volkomen recht geen S
acht geslagen hebben op de geschiedenis in hun l.
overige beschikkingen, was dat zij de historische I;
grenzen van het oude. Boheemsche koninkrijk moes- yj
ten eerbiedigen. Nog duidelijker zelfs het gevolg van tv
strategisch denken was de weigering om aan Duitsch­ l;
Oostenrijk te veroorloven, het nagenoeg unaniem
verlangen van zijn bevolking te volgen en zich
te vereenigen met Duitschland. Het is waar, dat het
E Volkerenverbond theoretisch de macht heeft deze
l 1 __ __ï£____J Y ;_ N __ Z, ,. t i'