HomeHoe redden wij Europa?Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 573.44 KB

TIFF (Deze pagina), 4.54 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

5 .
U Y
aarden.
gen be- 3 . ,
adstrijd _ [
ing, is
ijkheid l HOOFDSTUK l. T
r is het
IS, l’1ét DE POLITIEK VAN BABEL. ,
having. ·
ä Diplomatieke conferenties hebben zich zelden van T
hun taak gekweten met een revolutionnair temperament. T
Zij hebben er eer naar gestreefd in conservatieven .
geest het oude op te lappen en te restaureeren. De '
voornaamste werkzaamheid van het Congres van ‘
l Weenen is geweest de catastrophische veranderingen .
l van het Napoleontisch tijdperk ongedaan te maken. T ;
Twintig jaren lang vóór het samenkwam hadden de T
Fransche legers op hun marschen door Europa de T
nationale grenzen uitgewischt en de kronen van vor- j`
Vä stelijke personnages tot hun speelgoed gemaakt. Op het E
congres van Weenen besloten de overwinnende mo-
narchen tot een terugkeer naar den tijd van vóór de
revolutie. Zelfs het Congres van Berlijn deed veel om g
de resultaten van den Russisch­Turkschen oorlog tot i
een minimum te beperken. Op de Vredesconferentie ,g
te Parijs echter handelden de Groote wereldmachten g
l voor de eerste maal in radikalen geest. Het werk, te H
Parijs verricht, revolutionnair te noemen, zou misschien ;
il te veel eer geven aan de architekten van het nieuwe J
Europa. De denkbeelden, die hen leidden, waren noch ,j
nieuw noch ruim. Geen nieuwe philosophie van leven ’,
ol: politiek ligt aan deze Verdragen ten grondslag.
Het is waar,de staatslieden, waarvan wij spreken, U
maakten een buiging voor het internationalisme. Na
het erkend te hebben, begroeven zij het in een soort ll
____ voorrede. Tusschen den tekst van het Volkerenver­
1 2 ,
ïï
. ,1
J
. ­ » V
/ mie; r' ­ · ‘ 4 7 _ Wi" l; i_;%(rir"n-:Al•_;;"§­?­· { .·