HomeHoe redden wij Europa?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 651.26 KB

TIFF (Deze pagina), 4.53 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

Q '
16 HOE REDDEN WI] EUROPA. Q
brengers, kan een dergelijke taktiek ontzaglijke win- l H
sten afwerpen­ Voor de verbruikers in de wereld jv
als geheel en zelfs voor de verbruikers in de landen
der Ceallieërden was deze politiek verraad. Beschouwd U
van het standpunt van het algemeen welzijn, was het O
een onlogische, onekonomische politiek, slechts ver-
klaarbaar, als men aanneemt, dat over het geheel, en b
onderworpen aan vele beperkingen en concessies, {H
de handelspolitiek van een kapitalistischen Staat ge- l H
bazeerd is niet op het algemeen welzijn, maar op id
het belang van de heerschencle kapitalistische klasse. ï V
Nooit tevoren in de geschiedenis der wereld heeft de j U
juistheid van dit vermoeden op een zoo uitgebreide
schaal zichtbare vertolking gevonden. V
Nooit tevoren heeft het tekort aan goederen, ver- {
oorzaakt door opzettelijke politieke sabotage, ons ll
voor de vraag gesteld: ,,Kan het kapitalisme voort- S‘
gaan in de voorziening van de behoeften der wereld? _
Het is geen voorbijgaande phaze die wij hier be- v V
handelen. De wereld heeft inderdaad, omstreeks het
midden van de vorige eeuw, een phaze van het ka~ S"
pitalisme gekend, die betrekkelijk vrij was van deze § E
euvels. De Manchester school zocht vrede en be- gz
streed het geloof dat een natie haar voordeel vond tl
in de ruïne van haar buren. Het was de noodlottige l g
opmarsch van het ekonomisch imperialisme in alle ti
landen, die tot dezen oorlog en dezen vrede leidden, ll
Het was een onvermijdelijke ontwikkeling van het
­ kapitalistisch stelsel en als haar schaduw brengt zij tl
met zich: het militairisme. ln dezen vrede hebben lf
zij zich vereeuwigd. Op dezen grondslag kunnen wij ; C
nooit ontsnappen aan de oppermacht van het geweld. b
Zij, wien wij onrecht gedaan hebben, zullen plannen E d
maken, hoe dat geweld tegen ons te gebruiken. Wij E V
zullen Duitschland nimmer durven veroorloven zijn g
{
r j J