HomeHoe redden wij Europa?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 641.54 KB

TIFF (Deze pagina), 4.51 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

j C] INLEIDING. 7
leven _ op te leveren voor een maximum productie. De druk-
iratiä à king van belastingen heeft onder de werkgeversklasse
S uit_ f een verschijnsel in het aanzrjn geroepen, dat een ergen-
l van s aardige gelijkenis vertoont met de politiek van l
Koen- g ,,Ca­Canny .
lzijn, Er wordt gezegd. een merkbare tendenz tot het op-
beter zeggen van bestellingen bestaan. te hebben, toen de
{ van I ,,Excess Protits Tax , de. alle wmst boven een zeker
St, cn bedrag treftende belasting, verhoogd werd. Door
doen dezebeperkrng van · de winst schijnt de Staat de
It, da; 2 werking van het· wrnstmakend rrrotref verzwakt te
_€i en g hebben. En toch rs de Staat nog met eens begonnen ,
meen I het probleem van de afbetaling van de oorlogsschuld
E het à onder de oogen 'te zien. · U
achtê ä Integendeel, rnplaats van te verminderen, bhjft
Een ? deze groeien. Wat zal er gebeuren als daartoe een-
Wordt, maal een ernstige pogrng gedaan wordt. Elk van onze
t zijn gewezen çreallrëerden staat voor dit dilemma en
t het gaat het uit den weg. Met de bestaande schulden en
mr de de bestaande. uitgaven voort te gaan, beteekent, mrs-
tisch, schren nog met voor onslïngelschen, maar voor elk
Oogcr ander volk, het onvermijdelijk bankroet. Aan den
door I anderen kant zou het opdr1jven· van de belastingen
In het ä naar de behoelïten,.-deze kapitalistische.maatschappij
Onder g van het eenrg motief voor haar industrie kunnen be-
rooven, waarop zij geleerd heeft te reageeren: de
Zelfs verwachting van Hinke winsten: Het is mogelijk dat
Vóór . zelfs rn deze eilanden de ervaring ons eens voor het
tendc lirindamenteel probleem zal plaatsen, om de kaprta- '
in de lrstrsche produktie door een andere te vervangen, als
doên , wij onze beschavmglnret Willen zien, ondergaan. ·
,01400 Wat zou haar politiek geweest zijn bij ihet einde j
Eds; van den oorlog, als een trromfeerende kaprtalrstrsche
D om maatschappij in staat geweest ware haar aandacht
meer te geven aan het algemeen welzijn? Het feit, dat
, I
I «l
E l