HomeHoe redden wij Europa?Pagina 158

JPEG (Deze pagina), 555.16 KB

TIFF (Deze pagina), 4.55 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

. ‘ iii
t=ï z
BOEKEN OVER EN VAN MULTATULI
VERSCHENEN BI] DE UITGEVERS­MAAT­
SCHAPPIJ ,,ELSEVlER°° TE AMSTERDAM
x 1 · _..l­ .
I GRUIJTER, j. DE, Het leven en de werken van
i. Eduard Douwes Dekker (Multatuli). 2 deelen met U
è i IO illustraties. Per deel ing. ii 4.50, gebonden ii 5.75. I
Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn
ë Q werken met een inleiding van Dr.].VAN DEN BERGH
{ VAN El_lSlNCiA-El..lAS. Met een portret. lng. f I.Z5,
gecartonneerd f 1.75.
ii Multatuli, De Geschiedenis van Woutertje Pieterse. V
Opnieuw verzameld uit de ,,ldeen” door Dr. VAN i-
ii DEN BERG!-I VAN EIJSINGA-ELIAS, 2 deelen
M; met 6 illustraties naar teekeningen van Anton van
i { der Valk. Per deel ing. i 2.90, gebonden i 4.-,
Multatuli, Verzamelde Werken (garmond­editie),
{ 4de druk. IO dln. lng. f l l.-, gebonden i25.-. ‘
li `
{ , Multatuli, Max Havelaar of de Kofiiveilingen Q
Vi der Nederlandsche Handelmaatschappij. Ilde druk,
7dC door zijn weduwe herziene druk, post 8vo. Yi
Ing. f I.75, gebonden f2.90. Idem Volksuitgave,
4 Zdê druk, l92 blz., 8vo., ing. ii 0.75, geb. i l.50.
Multatuli, Vorstenschool. Drama in 5 bedrijven. i i
(Overgedrukt uit den 4d¢¤ bundel ldeen) 7de druk,
,i post 8vo., ing. f0.75. Idem Volksuitgave, 9<=l@ druk, .
bi l2 mo., ing. i 0.45.
§
t ü