HomeHoe redden wij Europa?Pagina 156

JPEG (Deze pagina), 513.78 KB

TIFF (Deze pagina), 4.55 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

. F X
Vlä I4ó HOE REDDEN WI] EUROPA. B
Ef Maar laat ons, niettemin, de proefneming trachten
te doen met heel de vastbeslotenheid en al de wel-
l. g beraden intelligentie die wij bezitten. Niets in de bin-
. nenlandsche politiek is te vergelijken met de belang-
jf rijkheid van de kwestie, of de beschaving van Europa
l vernietigd zal worden door het kapitalistisch lmperi-
` g alisme. Laten wij al de bondgenooten zoeken, die wij
L ontdekken kunnen, hetzij Liberaal of Tory. Men doet
je · niet aan partijspelletjes als millioenen van onze mede-
menschen vergaan voor onze oogen. De kans komt
ü misschien te laat met het verdwijnen van den tijd.
l Zij zal ons misschien te zwak vinden als zij ten slotte
li zich aanbiedt. Zij zal misschien,slechts komen om te
f. bewijzen dat de macht van den rijkdom in een parle-
ï mentaire democratie den goeden wil van de velen kan
I verijdelen. ln dat geval zal de vraag, in dit boek ge-
[ steld, beantwoord zijn. Het vonnis zal geschreven _ _
j zijn, dat door zijn zucht naar winsten, zijn militairisme
en imperialisme, het kapitalisme zich ontwikkeld ·
L heeft langs lijnen, die tot zelfmoord leiden, dat het
jl de goederen niet kan voortbrengen die de mensch-
l ’ heid noodig heeft of de bevolkingen van Europa kan
voeden. Dit vonnis zal gegeven worden in een van
j . twee vormen. Het zal uitklinken als de verzamelkreet
van een revolutie of het zal staan op den grafsteen
van een verslagen beschaving.
l~‘
1,
l I
YH
,l
l
pl
~e
l
l
lä ~