HomeHoe redden wij Europa?Pagina 152

JPEG (Deze pagina), 574.48 KB

TIFF (Deze pagina), 4.61 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

Nt ’
r i l
Y I42 HOE REDDEN WI] EUROPA. U
zeemacht en zijn absolute soevereiniteit, en Frankrijk
zal niet geneigd zijn al te zien van zijn militairisme.
i‘ 3. Wij zouden dan moeten voorstellen dat de
_; Duitsche indernniteit verlaagd wordt tot een
V mogelijk en eerlijk cijfer, en betaald zal worden
' liefst door eene belasting in natura: (cz) in arbeid
. lv en materialen voor het herstel van Noord­Frankrijk,
{ F en (b) in kolen (met inbegrip van de opbrengst
gl IQ van de Saarvallei) als vergoeding voor de ver-
il nieling van de Fransche mijnen.
ïii Als Frankrijk weigert, als waarschijnlijk is, deze
,ï’ ., concessies te maken, dan behooren wij de Engelsche
J troepen terug te roepen van den Rijn en onze han-
;` den at te trekken van de gevolgen, die overlatend
aan Frankrijk.
i e 4. Onze positieve politiek voor het herstel der Be-
schaving van het Vasteland behoort dan den
1 vorm aan te nemen van de stichting van een
". ekonomisch Verbond. De Volkerenbond, zooals
l die nu bestaat, is zoo goed als waardeloos, p
j indien Amerika er zich slechts bij aansluiten wil
onder voorwaarden die hem vernietigen, terwijl
Frankrijk erkend vijandig staat tegenover de heele
idee, en Duitschland en Rusland er buiten blijven. ,
I
lx Het doel van dit Ekonomisch Verbond behoort te zijn, I
‘, middels het rantsoeneeren van de ruwe materialen en
i j het afbreken van alle kunstmatige slagboomen, die den
ruil belemmeren, de schepping van een uitgestrekte I
ekonomische eenheid, om daardoor het kwaad van de ,
«, Balkanisatie weg te nemen. De bedoeling zou zijn het
ll Britsche Rijk, Duitschland, Rusland, Italië en al de
·, vroegere Staten van het l-labsburgsche Rijk, of eenigen
l
je

l