HomeHoe redden wij Europa?Pagina 151

JPEG (Deze pagina), 555.82 KB

TIFF (Deze pagina), 4.61 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

Cl BESLUIT. HI
in één woord, door een wonder van overredingskracht.
Ik geef hier wat eenige van de leidende ideeën
zouden kunnen zijn in onze politiek en taktiek:
l. De eerste stap zou zijn een eind te maken aan
de onformeele Alliantie van de overwinnaars.
Voor zooverre ons bekend is, bestaat geen ge-
schreven alliantie; als er geheime verbintenissen
zijn, moeten zij onthuld en opgezegd worden. ln
ronde woorden - al de Geallieerden moeten be-
grijpen, dat wij geen verdere verantwoordelijkheid
voor de toepassing der verdragen op ons nemen, .
als zij van hun kant weigeren ze in overeenstem-
ming te brengen met de menschelijkheid en eko~
[ nomische billijkheid. De Opperste Raad moet
l ophouden saam te komen en aan militaire over-
l leggingen een eind gemaakt worden.
2. Onze Engelsche oflers behooren te zijn, als anderen
daarin willen meegaan: (cz) het annuleeren van
alle schulden der Geallieerden aan ons, - het zijn
l waarschijnlijk toch slechte schulden en zij ver-
Q ‘ storen de goede betrekkingen; (B) het afstand
doen van ons aandeel in de Duitsche indemni­
- teit; (c) het aanbod om zulke oorlogsbuit als de
petroleum van Mesopotamië en de phosphaten
van Naoeroe te distribueeren naar der wereld
behoeften; en (J) het opgeven van ons onbeperkt
recht van blokkade en de reductie op drastische
wijze van onze oorlogsmarine, als Frankrijk en
de Vereenigde Staten zich bij ons aansluiten
willen met het aannemen en opleggen van een
echt en onpartijdig schema van ontwapening te
land en ter zee.
Deze aanbiedingen zullen waarschijnlijk niet slagen.
Amerika zal de voorkeur geven aan zijn isolatie, zijn