HomeHoe redden wij Europa?Pagina 150

JPEG (Deze pagina), 632.24 KB

TIFF (Deze pagina), 4.61 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

rl
E l4O HOE REDDEN WI] EUROPA. Cl
Die kwestie te beantwoorden door het ontwerpen
lg! van een serie verlangens bedoelend de revisie en her-
l{ï vorming van alle Parijsche Verdragen zou tegelijker-
l‘ tijd gemakkelijk en futiel zijn. Men kan buitenlandsche
j politiek niet leiden zooals men wetgeeft in het eigen
, 1 land. De revisie der Verdragen eischt de toestemming
i van de andere partijen, die er deel aan hebben, en
. l men behoeft er nauwlijks op te wijzen, dat elk van de
f l veranderingen. die wij zouden vragen, met alle kracht
á' van hun nationaal egoïsme weerstaan zouden worden
Y`. p door een of meer van de Gealliëerden. Ook zou het
ons niet veel helpen een conferentie van Regeeringen
f saam te roepen in de hoop dat de algemeene aan-
~? drang van belanglooze opinie, in elk bizonder geval
·,’ p den weerstand der belanghebbende Geallieerden zou
3 breken. Zij zouden dat gevaar inzien en een Coalitie F
li v vormen ter verdediging van de Verdragen in hun ge- l
Q heel. Ook zouden zij ons vragen, wat wij als ons ofler
{ Q dachten bij te dragen voor het algemeen welzijn. Op
l dit punt zouden onze ergste moeilijkheden beginnen.
z._‘ Zoodra de arbeidspartij iets weg begint te geven, dat _
er als een lmperiaal bezit uitziet, zij het maar een » `
{ ; oninbare schuld, dan zal het ontdekken, dat aan het
l bestuur te zijn nog niet hetzelfde is als macht te heb- ‘
j ben en dat een meerderheid van de kiezers weinig
Q Y zou beteekenen tegenover het vastbesloten verzet van
lil de pers, het Huis der Lords, het Hot, de Beurs, de
lj Koloniën en heel de ofhcieele wereld. Verzwakt door
ik dezen tegenstand te huis zou zij weinig kans hebben
ïl met succes Frankrijk te bestrijden, dat de oppositie
‘· tegen herziening zou leiden. De taak zou een bijna
bovenrnenschelijke handigheid en vastberadenheid
H eischen en zou slechts volvoerd kunnen worden door
een beroep op het volk over heel de wereld, door elk
middel van publiciteit in binnen- en buitenland -
l
l.
ll
&
ll