HomeHoe redden wij Europa?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 629.68 KB

TIFF (Deze pagina), 4.52 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

CI ( [J INLEIDING. 5
1 de geschenen hebben, toen zij na afloop van den oorlog
raar. er weer in opgenomen werden.
nke-· Vier jaren lang, voor de massa van z’n kameraden,
zijn schemerig gezien als een natie, leven en gezondheid
een- te wagen zonder gedachte aan belooning en dan terug
rukt te komen om het een of ander syndicaat behulpzaam
te zijn in zijn pogen met het het minimum van dienst
rnds het maximum profijt te halen uit diezelfde mede-
9 op burgers in hun hoedanigheid van verbruikers, - dat
Jtief was een tegenstelling, die velen zich weinig op hun
ka- gemak deed gevoelen, zelfs als zij hen niet aan het _
zlere denken bracht.
zlen, Hoe dit zijn moge, het is het motief van socialen
one dienst, dat zich doet gelden in al de meer levens-
ran- ` krachtige en constructieve van onze hedendaagsche
imi­ arbeiders-bewegingen - bovenal in de zoogenaamde
ine. ,,Building Guildsn, de direkt met vele gemeenten con-
hen Q tracteerende vereenigingen van bouwvakarbeiders, en
:he- nauwlijks minder sterk in het aandringen van de
aat- mijnwerkers op socialisatie van de mijnen. Een nieuwe
zlde opvatting treedt hier aan het licht, van een breeder
>pij, en meer constructief socialen zin dan de onvermijdelijk
oop meer op verdediging van behaalde voordeelen aan-
van gewezen houding van het ouder vakvereenigingswezen.
1 te ? De andere kant van deze bewegingen sluit niet minder
sch duidelijk een zedelijke kritiek op het kapitalisme in
die ii zich- De arbeidende klasse, met hoofd of hand, vraagt
toe met klimmenden nadruk de zeltbesturende gilde of
van werkplaats. Steeds sterker wordt het gevoel van de
ren, ijdelheid, de onvoldoendheid van die enge, oud-wereld-
‘OOI' sche opvatting van democratie, die een einde gemaakt ,
dis- heeft aan de autocratie in den staat om ze des te I
·en, sterker op te stellen in de industrie. Er kan geen vrij-
ren, heid zijn, waar de enkele mensch, door het feit dat
roe- hij land, mijnen of machines bezit, aan zijn mede- K
t