HomeHoe redden wij Europa?Pagina 149

JPEG (Deze pagina), 598.19 KB

TIFF (Deze pagina), 4.61 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

E U BESLUIT. I39
E en ruïne verdwijnen zouden. De grensboomen zouden
' vallen. Het provinciaal egoïsme, dat Weenen doet
' verhongeren, zou verdwijnen 'met het kleingeestig
nationalisme waarop het gebazeerd is. Wat Siberië of
‘ de Oekraine of Hongarije bezat aan graan, wat West-
1 phalen, Silezië en Teschen had aan steenkool zou
if verdeeld worden, zonder acht te slaan op lokale zelf-
U zucht, om in de algemeene behoeften te voorzien.
1 Wat Europa bovenal noodig heeft, is dit saamsmelten
B , van zijn hulpmiddelen, dat de Gealliëerden te zelfzuch-
al tig en het Verbond te zwak is, voor te schrijven. Als
F Moskou spoor-materiaal en schepen had, zou het prin-
B cipe van solidariteit, waaraan het zijn aanzijn dankt,
" alleen voldoende zijn om het de overwinning te ver-
l’ zekeren. Het heeft geen lokornotieven, het heeft geen
" schepen. Zijn overwinning hangt af van kansen die
S te onzeker zijn om zich aan voorspellingen te wagen.
H Zijn kansen, meen ik, staan niet gunstig, maar één
C i of twee mogelijke dwaasheden zouden zooln over-
I winning teweeg kunnen brengen - het zich meester
C maken onder Fransche pressie van de Ruhr en de
Cl l Silezische kolenvelden, of de voortzetting met Fransche
l' hulp van den Poolschen oorlog.
C , Moeten wij dan, zal de lezer in een stemming van
g ‘ wetenschappelijk pessimisme vragen, met de handen
H over elkaar blijven zitten, toeziend op den doodsangst
°f van groote en begaafde volkeren, om te wachten op
_€ den verwijderden dag, waarop het Britsche Rijk,
is ‘ middels het een of ander proces, een Socialistische
i' Staat geworden is? Lang vóór die transformatie in ernst
lj begonnen is, zal de Labour Party (arbeidspartij) mis-
6 schien de meerderheid of ten minste de beslissende
it stem in het Parlement hebben. Wat behoorde, als dit
C gebeurde, de internationale politiek van de Arbeids-
'S partij te zijn?
; Y