HomeHoe redden wij Europa?Pagina 145

JPEG (Deze pagina), 521.72 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

J
a
ja Besluit. `
ïï Als het geduld van den lezer hem veroorloofcl heeft,
l_ mij te volgen tot de laatste bladzijden van dit somber
L boek, dan is zijn meening reeds gevormd betreffende
:1. de voornaamste daarin neergelegde stelling. ln de
L beschrijving der actueele toestanden van Centraal-
en Oostelijk Europa is niets dat nieuw is en weinig
dat betwistbaar is. De voornaamste feiten kunnen
geverifieerd worden uit onze eigen officieele docu-
menten. Centraal-Europa is maar hall: aan het werk:
het lijdt aan halve verhongering: zijn sterlitecijliers
wijzen op een snelle vermindering van de bevolking:
het voelt zich bedreigd door een kompleet bankroet:
met dezen terugval in een acliterbuurten bestaan
moet ook zijn kultuur verdwijnen. Polen is in een
toestand nog merkbaar slechter en Rusland begint,
onder de ravages van den oorlog, den burgeroorlog
en de blokkade, den uiterlijken schijn van een be-
schaafden Staat te verliezen. Dit zijn feiten die geen
onderlegd criticus zal loochenen.
Het geval, om het wat nauwkeuriger aan te geven,
schijnt te zijn, dat het vooral de stedelijke bevolking
van Europa is, die in gevaar is. De boerenstand zal
t het te boven komen (in het Oosten wat uitgedund, het
l is waar, door verwoestende epidemieën) en zal het
l minder geavanceerd, minder ontwikkeld gedeelte van
g elke natie doen voortbestaan. Het zijn de steden en
l de industriëele bevolkingen die met een spoedig ver-
, val bedreigd zijn. De bevrijding van het land van
l zijn oude schatplichtige betrekking tot de stad en de