HomeHoe redden wij Europa?Pagina 142

JPEG (Deze pagina), 627.15 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

fx! .
. r· +
*¥ l
Vi I32 HOE REDDEN WI] EUROPA. E]
IQ Y
cent van de olie. De resteerende 25 percent komen
Ex Q aan Frankrijk. Op de behoeften van het overig deel
nl der wereld werd klaarblijkelijk geen acht geslagen.
, Al Tot dusverre, echter, hebben wij slechts den rand
J jl van dit eigendomsprobleem geraakt. De phosphaten
l van Naoeroe zullen bewerkt worden als een Regee-
§ rings-monopolie. ln het schema van distributie van dit
Q S produkt vertoont zich een ontstellend naief nationaal
egoïsme. Maar geen privaat-belangen maken er win-
sten uit. De Britsche en koloniale boer zal zijn mest-
*1 ;· stof ongeveer tegen kostprijs krijgen. Hetzelfde gouver-
' » nement echter dat in het nationalizeeren van de phos-
,; phaten gelooft, verwerpt het denkbeeld de olie van
" Nlesopotamië volgens eenzelfde plan te behandelen,
Zij zal ten deel vallen aan een van de bestaande
V syndicaten. De belastingbetaler in Engeland zal de
l W zware kosten moeten betalen van het groot garnizoen
i J; dat Mesopotamië bezet houdt. De Fransche uitgaven-
l ij dienst zal belast worden met de kosten van het leger,
, T waaraan de bewaking van de pijplijn van Mosoel naar
iii, een Syrische haven is toevertrouwd. Het syndicaat,
ontlast van deze eerste kosten, zal zijn winsten ma-
i ken uit de olie. Verovering ,,betaalt°` niet, als men
X . het als een nationale onderneming beschouwt, maar
H l het betaalt op de meest besliste wijze van het stand-
ljlti punt van ,,big businessn, het groote zakendom.
’j¢ Ware deze kwestie van lVlosoel aan een ,,Labour-
l` Government,) ter oplossing gegeven, het zou daarin
de proef op zijn zedelijke houding en zijn staatmans-
wijsheid gevonden hebben. Zijn eerste werk zou ge- j
. weest zijn een beroep op de bevolking van Mesopo-
tamië te doen, zoodat de ontwikkeling van het olie- ‘
veld had kunnen geschieden zonder een garnizoen
l *» van 80.000 man om het te beschermen en zonder ,·
2 dat patrouilleeren van vliegmachines, die over de
nl
l° ii
l
al